Godt ord, trist innhold

AFP000131261-Yn45fuxAQP.jpg

Begrepet å nave havnet på topp da Språkrådet satte opp listen over årets nyord. Det er et godt valg – nave er lett å huske, lett å forstå, og er blitt svært utbredt i løpet av kort tid. Skoleungdom tok det først i bruk, ansatte i Nav var blant de første voksne som forsto hva begrepet å nave innebar.

At et så godt og folkelig nyord viser til Nav, er et paradoks. For knapt noe annet statlig organ omgir seg med så ugjennomtrengelig språk som nettopp Nav. "Arbeidsavklaringspenger" vil aldri havne på noen liste over godt språk.

Språkrådet utsettes ofte for kritikk. Det viser bare at de sysler med viktige ting. Godt språk er viktig for andre enn nerder. Språk er et grunnleggende verktøy for kommunikasjon mellom mennesker. Å kåre de årlige listene over nyord er bare en liten del av Språkrådets funksjon, men likevel viktig. Fordi enkle, gode ord gjør at vi bedre forstår hverandre.

Vel å merke dersom vi har samme oppfatning av hva ordene betyr. Begrepene å nave, drive naving eller være en naver er så gode at det er fort gjort å glemme at de skjuler en trist utvikling. En naver er en person som lever på Nav uten å være berettiget til det. Bak begrepet skjuler det seg en ung trygdemisbruker, en ungdom som tar et friår på statens bekostning – i stedet for å gå på skole eller finne seg en jobb.

En naver er et kult begrep. Men den som naver, snylter.