Meninger

Sin, hans og deres

  • Per Egil Hegge
Per Egil Hegge.jpg

SPRÅKET VÅRT. Spaltens faste lesere vil få hjelp fra overskriften til å dra kjensel på en klassiker: vanskelighetene med det refleksive eiendomspronomenet sin/sitt/sine. Det er vanskelig fordi danskene ikke bruker "sin" når subjektet står i flertall. Engelsk har ikke dette pronomenet i det hele tatt. "He loves his wife" er derfor tvetydig, selv om det visstnok skal være vanligst at menn holder seg til sin egen kone. Men norsktalende har klart for seg den betydelige forskjellen mellom "han elsker sin kone" og "han elsker hans kone".

Dagens bukett har tre eksempler. Det første er fra en billedtekst i Aftenposten 15. februar: "På bildet hilser han på hans antatt hardeste motstander." Det var sin hardeste motstander han hilste på, ikke en annen persons motstander. Hvis vi skulle ha brukt "hans motstander", måtte vi ha skaffet et annet subjekt og omredigert setningen til: "På bildet hilser han på den som anses som hans hardeste motstander."

  1. februar brakte Aftenposten et debattinnlegg som var oversatt fra dansk, "Dø om du må"» Der sto denne setningen: "Snakket om retten til å offentliggjøre tegninger av Muhammed, er underordnet når mennesker med en religiøs overbevisning konstant skal frykte for deres eksistens – utelukkende på grunn av deres religion."

Her er det sin eksistens de frykter for, og det på grunn av sin religion. Klassikeren som kaster klarhetens lys over forskjellen, lyder: "Mange fiskere var ute på havet, mens andre var hjemme hos deres koner." På dansk er det greit, på norsk kan det bli temmelig ugreit.

Denne oversettelsen fra engelsk var å finne i en bok som forelå på norsk i februar: "Han og Boris Jordan holdt en serie med pressekonferanser og briefinger i et forsøk på å rettferdiggjøre fremgangsmåten deres." Det var sin egen fremgangsmåte, ikke noen andres, personen og Jordan forsøkte å rettferdiggjøre.

Per Egil Hegges 20 siste spalter er samlet her.

Les mer om

  1. Språket vårt