Meninger

Kort sagt 9. august

Dagens korte debattinnlegg.

Treet sto i hagen til Holtegata 2, inne i kvartalet mellom Holtegata, Eilert Sundts gate, Briskebyveien. Foto: Gro Bente Bøgh Vaksdal

Håp for trær i byen?

En vakker bjørk er borte. En stor og flott hengebjørk som var en pryd og miljøskaper i kvartalet den fikk vokse inntil i dag. Plan- og bygningsetaten ble kontaktet av naboer som trodde og håpet slike store trær ikke var tillatt å felle etter at regelverket ble innstrammet. Store trær skulle være viktige for bymiljøet, luftkvalitet, fugle- og insektliv, het det. Dispensasjon skulle søkes i slike saker, het det. Så viste det seg at regelverket ikke var tilstrekkelig til å hindre fellingen. Hvis ikke trær som dette lar seg redde av reglene, er det all grunn til å lage regler som fungerer i praksis, ellers vil mange verdifulle bytrær, offentlige og private, lide samme triste skjebne, med negative miljøkonsekvenser for innbyggerne. Det var jo akkurat det reglene skulle hjelpe til med. Hvis det er så viktig å redde disse store trærne, så trengs det redskap, les regler, som vinner kampen over motorsagen. Kan noen gi oss håp om det?

Gro Bente Bøgh Vaksdal, Briskeby, Oslo

Løsningen er flere studentboliger!

I Aftenpostens leder 4. august skrives det at det er for tidlig å varsle krise for studentene, og at det er mer vanlig enn uvanlig at tusenvis av studenter sliter med boligjakten. Det at det er mer vanlig enn uvanlig er riktig, men det betyr ikke at det ikke er krise.

Det er riktig at det til stadighet bygges nye studentboliger. Regjeringen hadde i fjor en storsatsning på hele 2200 nye boliger, og det er også riktig at takten på utbygging av studentboliger har økt kraftig de siste årene. At det private boligmarkedet har fungert i mange år, er en selvfølge, og det private boligmarkedet vil i alltid spille en viktig rolle når det kommer til hvor studenter skal bo. Det er helt urealistisk å tenke at vi skal huse 220.000 studenter i studentboliger. Men det er mer urealistisk å påstå at et sterkt presset boligmarked med skyhøye priser er løsningen på denne årlige krisen.

Riktig er det også at det ikke bare er studenter som sliter i pressområder som Oslo, hvor markedsprisene på leie av bolig er høyere enn noen gang. Ved å bygge flere studentboliger i pressområder bidrar man til en sunnere regulering av markedsprisene på det private markedet. Ergo flere studentboliger, jo lavere markedspris- for alle.

Det private markedet har vært og vil alltid være den viktigste kilden for bolig til studenter, da det private markedet er langt større enn tilgangen på studentboliger. Løsningen på krisen er ikke det private markedet i seg selv, men utbygging av flere studentboliger slik at kampen om de private boligene blir mindre, prisene blir lavere og markedet blir mer tilgjengelig for alle - knapp økonomi eller ei.

Kaja Elisabeth de Ru, politikk- og medieansvarlig, Velferdstinget i Oslo og Akershus

Sykehjems­sektoren nedbemanner

I Aftenposten 29. juli skriver byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen fra SV, fire punkter for en bedre eldreomsorg i Oslo. Her bruker hun mye spalteplass på å kritisere den nåværende bemanningen i sykehjemssektoren i Oslo. Det er underlig, da byråden rett før sommerferien stemte ned Frps og Høyres forslag i revidert budsjett om å øke bemanningen i sykehjemssektoren med 50 millioner kroner. Dette hadde ført til en rekke nye stillinger som Oslo sårt trenger. Byrådet har også vært krystallklare på å nedbemanne private sykehjem, hvor de ansatte er like motiverte for å gjøre en god jobb for de eldre som de kommunale sykehjemmene.

Mens denne ideologiske kampen til Ap og SV fortsetter, er taperne de eldre. Det er skammelig. Videre kritiseres brukerundersøkelsene i Oslo, mens faktum er at Oslo er av kommunene i landet med mest utstrakt bruk av slike undersøkelser, og dette kommer brukerne til gode. Det nye byrådet har brukt tiden sin på å fjerne 120 sykehjemsplasser, flytte beboere som pakker rundt på sykehjem - senest fra Furuset sykehjem, nedbemanne sykehjem, og de eldre i Oslo får stadig mindre praktisk hjelp hjemme, noe Aftenposten har dokumentert. Til tross for løftene fra det nye byrådet om det motsatte. Det ansvaret burde byråden ta inn over seg snarest.

Aina Stenersen, leder, Oslo FrP

Gjør noe med eldre­problemet!

Etter å ha lest Inga Marte Thorkildsens debattinnlegg i Aftenposten 2. august vil vi kommentere:

Vi anbefaler Thorkildsen å oppsøke sykehjem i hverdagssituasjoner, ikke som deltager på omvisning. For å få reell kunnskap om tingenes tilstand! Snakk med eldre og hør hva de har å si! Ikke bare skriv artikler om eldreproblemet, gjør noe konkret.

Slutt å snakke om hva som ikke er blitt gjort de siste 18 årene. Slutt å skrive om hva som kan gjøres. Gjør noe!

Folk vil bo i sitt nærmiljø. Bygg flere omsorgsboliger i nærmiljøene, gjerne små enheter. Bygg ut hjemmetjenesten, de eldre bor helst hjemme så lenge de kan, opprett flere dagtilbud. Trygghet og fellesskap. La de eldre inkluderes i utvikling av tjenestene.

Astrid Mansrud (96), Bibi Presthaug (75)

Les mer om

  1. Debatt