Debatt: På vegne av den tause muslimske majoritet | tre muslimske kvinner

Hvis man ikke selv velger å være muslim, men blir påtvunget det, mister troen sin verdi, skriver artikkelforfatterne.

Islam er blitt kuppet av ekstremister på den ene siden og kritikere på den andre. I midten finner du oss.

Vi tilhører den store tause muslimske majoriteten som ukentlig opplever at såkalte islam-kritikere eller ekstreme muslimer ytrer seg om vår tro.

De presenterer sin forståelse av islam, og den forståelsen selger.

Det er på tide at de tusenvis av oss som helt fint klarer å kombinere vår tro med den tiden vi lever i, roper ut og tar tilbake islam.

Islam er blitt kuppet

Islam er blitt kuppet.

Mirjeta Emini

På den ene siden av ekstreme muslimer som utfører grusomme handlinger i islams navn, og på den andre siden av de såkalte islam-kritikerne som baserer sin forståelse av islam på det de ekstreme muslimer foretar seg.I midten finner du oss; muslimer som fungerer ganske godt i dette landet, som daglig tilpasser troen vår til tiden vi lever i, uten å gå på akkord med viktige muslimske verdier eller norske lover.

Fordi vi er så veltilpassede og fordi vi fronter en islam som er i tråd med tiden vi lever i, hevder de såkalte islam-kritikerne at vi ikke er muslimer, og det samme gjør de ekstreme muslimene.

Det er ikke opp til dem å definere!

Majoriteten av oss ser ikke ned på dem som kaller seg kristne, jøder, buddhister, ateister eller hva det nå enn måtte være.

Det er faktisk slik at majoriteten av oss ikke ser ned på dem som kaller seg kristne, jøder, buddhister, ateister eller hva det nå enn måtte være.

Vi stiller opp som frivillige på julaften; vi danner ring rundt synagogen; vi feirer 17. mai med stolthet – kort sagt, vi bryr oss om landet vårt og våre medborgere.

Yousef Bartho Assidiq konverterte til islam i 2009:

Les også

Vi er alle frafalne, homofile og konvertitter

Utstøting sier mer om «vennene»

Vi vil at våre barn skal få en trygg og god oppvekst og en god fremtid.

Med våre barn mener vi alle barn, uavhengig av etnisitet, religion, kjønn, hudfarge og så videre.

Manal Mansour

Den trygge, gode oppveksten og fremtiden står på spill hvis vi ikke viser tillit til hverandre eller ser en potensiell trussel i enhver som er litt annerledes enn oss selv.Lørdag 17. oktober publiserte Aftenposten intervjuer med en del personer som tidligere har vært muslimer, men som har gått bort fra sin barnetro. Disse hadde på hver sin måte møtt store utfordringer på grunn av konservative muslimske holdninger og de hadde siden besluttet å velge bort islam.

Det er ingen tvil om at det må ha vært vanskelig og ubehagelig, og vi ønsker at de hadde sluppet å oppleve alt dette.

Samtidig slår det oss at de må ha vært utrolig uheldige med både sin omgangskrets og hvem de har møtt på.

At man blir utstøtt av vennegjengen, sier mye om disse såkalte «vennene».

Et menneske som spytter på et annet menneske, som kommer med drapstrusler, lider ikke av islamsk påvirkning og innflytelse.

Et menneske som spytter på et annet menneske, som kommer med drapstrusler, lider ikke av islamsk påvirkning og innflytelse.

Vedkommende lider av mangel på kunnskap, utdanning og oppdragelse. Det kan ikke tilskrives islam.

Jente (21) skriver at hun fikk sin frihet gjennom islam:

Les også

- Jeg lar ikke en mann fortelle meg hvilke rettigheter islam har gitt meg

Påtvunget tro mister sin verdi

Majoriteten av oss muslimer bryr oss fint lite med om noen tror eller ikke. Det angår ikke oss, tro er et personlig valg.

Aisha Naz Bhatti

Hvis man ikke selv skal kunne velge å være muslim, men blir påtvunget det, mister troen sin verdi.

Vi trenger mennesker som reflekterer og stiller spørsmål ved det vi tror på slik at troen til enhver tid er levende og relevant.

Det vi ikke trenger er ytterligere polarisering i et samfunn hvor det allerede er økende hets og hat mot muslimer.

Hvis man ikke selv skal kunne velge å være muslim, men blir påtvunget det, mister troen sin verdi.

Den tause majoriteten, som vi tilhører, er fredelige borgere av det norske samfunnet, som er godt integrerte og i likhet med resten av den norske befolkning lever et ganske normalt liv.

«(…) og gjør godt, som Gud har gjort mot deg. Søk ikke å stifte ufred på jorden. Gud holder ikke av dem som stifter ufred og elendighet.»

(Surat al-Qasas, 77).

Si din mening og se hva andre mener — følg Aftenposten meninger påFacebookogTwitter