Meninger

Anonymt kan være bra

 • Forf>journalist
 • <forf>erik Tornes<

Nettdebattene fortjener en nyansert debatt. Det er synd at Dagfinn Nordbø ikke ønsker å delta.

I SIN KRONIKK «Lenge leve debatten!» i Aftenposten fredag latterliggjør Dagfinn Nordbø nettdebatter og blogger på bakgrunn av fem innlegg han har funnet på VGs blogg og Desi.no.

Det er enkelt å finne dårlige debattinnlegg, både fra anonyme nettdebattanter og fra politikere som står frem med navn og bilde. (Her kunne jeg lagt inn et sitat eller ti fra Unge Høyre-leder Henrik Asheims tale under ungdomspartiets landsmøte i sommer, men det skal jeg la være.) Det å stå frem med fullt navn betyr ikke nødvendigvis at man får en kvalitetsdebatt. Innholdet er i noen tilfeller viktigere enn hvem avsenderen er.

Gunn Enli og Eli Skogerbø har i boken Digitale dilemmaer forsket på nettdebatter i lokal— og regionsaviser. Analysen «viser at rene personangrep forekommer i om lag to av ti innlegg, altså antagelig ikke med særlig mye høyere frekvens enn i TV-debatter mellom stortingspolitikere».

Altså ingen grunn til å hvile på laurbærene, hverken for nettdebattene eller TV-debattenes del.

"Medieoppslagene om den digitale tidsalder har vært til dels tendensiøse og grenset til mediepanikk, mens forskningen og faglitteraturen har funnet mindre grunn til hysteri," slår Enli og Skogerbø fast.

Nordbø har rett i at man ville fått et helt annet debattklima dersom mediene hadde innført krav om fullt navn i nettdebattene. Man ville sannsynligvis fått enda færre personangrep. I tillegg kunne det fristet andre grupper debattanter til å delta.

Personangrepene går det imidlertid an å luke bort også på andre måter, først og fremst gjennom god moderering (gjennomlesning av sakene). Dette er nettavisenes ansvar. På Aftenposten.no krever vi at man som et minimum må oppgi e-postadressen sin for å kunne kommentere artikler. Dette har ført til at vi får færre av innleggene som vi uansett ikke ønsker. I vårt diskusjonsforum Debattcentralen må man oppgi mobiltelefonnummeret sitt for å kunne delta.

Mister viktige stemmer.

Hva mister man ved å fjerne muligheten for anonymitet?

Tilbakemeldinger fra Aftenpostens nettdebattanter tyder på at man risikerer å miste mange stemmer i viktige debatter. Det kan være vanskelig å bruke fullt navn i debatter om kjønnskamp, foreldrerolle eller barneoppdragelse. Vi risikerer å få debatter der bare forskere og eksperter deltar. Forskere er viktige, men de bør ikke debattere alene.

Flere frykter at nåværende eller neste arbeidsgiver skal google dem.

Anonymitet kan «ha positive demokratiske effekter, blant annet ved at det motiverer til deltagelse» og at flere tør å si hva de mener, skriver Eli Skogerbø og Marte Winsvold i artikkelen «Nettet som debattarena».

Kanskje er den beste løsningen at man lager forskjellige debattrom, der Dagfinn Nordbø i et rom kan debattere med andre som også bruker fullt navn, mens man i andre debatter ikke krever fullt navn.

Samtidig må nettavisene finne best mulig løsninger for å løfte frem de gode innleggene og de gode debattene. Nettdebattene er bedre enn sitt rykte, og det er vår jobb å vise at nettdebattene er viktige.

Seriøst og ordentlig.

I debatten om deling av fødselspermisjon la Aps daværende stortingspolitiker Anniken Huitfeldt i februar ut spørsmål på debattforumet til Barnimagen.com. Hun fikk 300 svar.

«Takk for masse gode svar. Det er tydelig at jeg treffer flere småbarnsforeldre her enn på politiske møter,» skrev Huitfeldt selv i debatten.

«Det var seriøst og ordentlig. Man må blottlegge seg litt, og det gjør man ikke under fullt navn,» sier hun seks måneder senere. Samtidig peker Huitfeldt på avisenes ansvar for det som publiseres. - Redaktøransvaret er viktigere enn før, sier hun.

Hun har rett.

Huitfeldt viser slik at hun har forstått hva nettdebattene kan brukes til. Det vil overraske meg mye dersom ikke flere politikere følger etter.

Og kanskje kommer Dagfinn Nordbø? (Ja, han er her allerede.)

Helt til slutt anbefaler jeg alle å lese leserkommentarene som kom etter Nordbøs kronikk. Her er mange gode argumenter begge veier, både fra anonyme og ikke fullt så anonyme debattanter.

 1. Les også

  Hva er en redaktør?

 2. Les også

  Nettdebattene vil bli viktigere

Erik Tornes er nettansvarlig for debatt og meninger i Aftenposten. JON-ARE BERG-JACOBSEN

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Resett-debattantene er frittenkende på en langt mer saklig måte enn det Rossavik gir inntrykk av

 2. KULTUR

  Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum har refset bruken av anonyme kommentatorer. I dag slipper han selv til en anonym spaltist.

 3. KULTUR

  Dette skulle bli den store sosiale medier-valgkampen. Men studentene Jørdi og Anders foretrekker fortsatt de vanlige.

 4. KRONIKK

  Anonymitet på Twitter – mot flokken på Facebook | Petter Bae Brandtzæg

 5. SID

  Når vi er ved denne milepælen, er det viktig å innse utfordringene vi står overfor

 6. SID

  Ville du sagt til en voksen at «det er kjempebra at du er engasjert»?