Meninger

Kan Nidarosdomens rosevindu sperres?

 • Lotte Sandberg

Det nyrestaurerte Steinmeyer-orgelet i Nidarosdomen vil komme ni meter ut i rommet og rage 14 meter høyt. Skisse fra Kuhn

Nidarosdomens ledelse vil plassere et nyrestaurert orgel slik at det dekker deler av katedralens berømte rosevindu. Det er uhørt.

Nidarosdomens rosevegg kan bli delvis dekket dersom det nyrestaurerte orgelet blir plassert på vestveggen. - Svært alvorlig, mener Lotte Sandberg. Geir Otto Johansen

Gabriel Kiellands (1871–1960) berømte rosevindu i et av våre fremste kulturminner, Nidarosdomen, regnes med rette som et nasjonalt klenodium. Eksempelvis skriver domkirkearkitekten i 1983 at glassmaleriene er vår "skjønneste billedbibel i farger", mens glassmesteren, som bidro sterkt til det som er å se i dag, skal ha mumlet ”rosevinduet” like før han døde.

Lotte Sandberg Photographer: Trygve Indrelid

Få vil benekte betydningen av Nidarosdomens rosevindu – eller? På morgendagens møte vil Nidarosdomens ledelse anbefale Steinmeyer-orgelets fremtidige og endelige plassering ved vestveggen, der det såkalte rosevinduet er.Allerede i 1930 uttalte orgelets byggmester, Hans Steinmeyer, at det ikke kan settes opp i vest uten å skjule store deler av rosevinduet. "Orgelsaken" har vart i årtier, og kirkeledelsens siste forslag gir utvilsomt Steinmeyer rett.

Visst fortjener orgelet å gjenreises, men ønsker virkelig kirkens ledelse en plassering som ødelegger for rosevinduet?

Alle Nidarosdomens vinduer er utformet etter en helhetlig plan: Motiver fra Det nye testamente er reservert sørveggen, vinduene på nordveggen henter sine temaer fra Det gamle testamente, mens Rosevinduet selv er vendt mot solnedgangen og symboliserer dommedag. Det består av mer enn 10 000 glassbiter og er både stort (12x8 meter) og unikt. Kunstneren Gabriel Kielland vant konkurransen om vinduenes glassmalerier i 1908, og selvsagt var intensjonen at glassmaleriene kunne betraktes uhindret fra mange vinkler, også tett på. Dette står nå i fare for å bli forringet.

Slo alarm

Til tross for intensjonen om å holde dette området av kirken fritt, presenterte kirkens ledelse en plassering av orgelet på vestveggen i Adresseavisen (27. mars). Kristine Kaasa Moe slo alarm om dette i Dag og Tid (11. mai). I lektorens kronikk "Rosevinduet i fare" heter det blant annet at en nyoppsetting av det lenge neglisjerte Steinmeyer-orgelet på vestveggen vil skjule viktige deler av vinduet. "Orgelet fortjener å bli gjenreist. Men det må ikke få ødelegge for rosevinduet," skriver Kaasa Moe. Hun etterlyser andre muligheter og gir selv et oppsiktsvekkende svar: ”Jo, men det har man ikke engang villet undersøke”.

Dette temaet har vært diskutert lenge, men på mange kan det virke rart at Kaasa Moe ikke selv foreslår en alternativ plassering.

Prøveoppstilling

Rosevinduet i Nidarosdomen føyer seg utvilsomt inn i rekken av et urovekkende norsk kulturminnearbeid. Eksempelvis står de historiske kalkovnene i Odda i fare for å bli ødelagt av gravemaskiner, det planlegges å fraflytte både Nasjonalgalleriet (inkludert Munch-salen) og Kunstindustrimuseet i Oslo. Vikingskipene på Bygdøy skulle flyttes, men etter 17 års strid ble planen stoppet av utredningen fra en internasjonal ekspertkomité.

I sin kronikk om rosevinduet i Nidarosdomen ber Kristine Kaasa Moe ydmykt om at kirkens ledelse må "besørge en prøveoppstilling i kirken, slik at man kan se hva det hele vil dreie seg om, før det er for sent."

Dette støttes helhjertet. I tillegg vil jeg gjerne påpeke Nidarosdomens ledelses slurvete arbeid i denne saken; mye tyder på at man ikke besitter nødvendige historiske kunnskaper.

Riksantikvaren har sjokkerende nok ikke grepet inn, og det er betimelig å stille spørsmål ved etatens ansvar og kompetanse på området. Må man også i tilfellet Nidarosdomen håpe på en internasjonal rapport?

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Skjønnheten i Notre-Dame gjøres fullkommen gjennom glassmaleriene

 2. MENINGER

  Kan gnister bli flammer?

 3. MENINGER

  Lord Laks

 4. MENINGER

  Det beste av det neste

 5. MENINGER

  Drømmen om livet

 6. MENINGER

  En uskjønn etterlysning