Meninger

Bagatelliserer snusskader

  • Tom K. Grimsrud
Lars Erik Rutqvist hevder at snus er det mest effektive middelet for røykeslutt. Det avvises av Tom K. Grimsrud, lege og kreftforsker.

Tross lege- og professortittel er Lars Erik Rutqvist en talsmann for snusprodusenten Swedish Match. Han bagatelliserer skadene ved snus for å øke salget.

Lars Erik Rutqvist har vitenskapelig bakgrunn, men arbeider nå for snusprodusenten Swedish Match for å øke salget av avhengighetsskapende, kreftfremkallende og fosterskadelig snus. Han påstår at jeg driver personangrep og at jeg argumenterer for at "alt han sier, ikke stemmer".

Tom K. Grimsrud

Saken er at han blander sant, usant, og unøyaktigheter på en slik måte at folk vanskelig kan se forskjellen. Min kritikk gjelder selvsagt ikke Rutqvist som person, men er rettet mot industrien og dens talsmenn, som har lange tradisjoner for å føre folk bak lyset. Gjennom mange tiår har industrien motarbeidet helsemyndigheter og hindret forebyggende helsearbeid. Vi sliter fortsatt med skadevirkninger av røyking, og bør ikke la oss lure enda en gang.På 1980— og 1990-tallet betalte Swedish Match forskere og institusjoner for å få "vitenskapelige" argumenter til bruk i sin kamp mot røykfrie innemiljøer. I dag feilinformerer Swedish Match og Rutqvist i saker som gjelder død og alvorlig sykdom. Man kan alltid finne farligere påvirkninger, men de fleste av oss ønsker beskyttelse også mot helsetrusler som er mindre farlige enn røyking, dvs. påvirkninger som tar livet av færre enn hver annen trofaste bruker. Snus hører med til disse farene.

Det er en rekke grunner til at snus ikke er å anbefale ved røykeavvenning. Snus vedlikeholder eller forsterker avhengigheten til nikotin, samtidig som snus har alvorlige bivirkninger som ligner skadene ved røyking. Det er heller ikke faglig dekning for å si som Rutqvist at snus er det "mest effektive middelet for røykeslutt". Rutqvists referanser er ufullstendige og selekterte, og de tilfredsstiller ikke vanlige krav til saklig underbygging av en slik påstand. Dokumentasjonen svarer heller ikke til de krav som myndighetene stiller til legemidler.

Les også

- Jeg kan ikke huske et eneste tilfelle av kreft knyttet til snusbruk

Rutqvist påstår at jeg neglisjerer kunnskap. Slik kritikk ville vært mer riktig om den var rettet mot hans egen arbeidsgiver. Swedish Match omtaler kreftfare på sine nettsider, men de hopper bukk over flere av de viktigste studiene og vitenskapelige oppsummeringene om snus. Ingen referanser om kreft er datert etter 2005, og Swedish Match mangler henvisning til store studier av svenske, snusende bygningsarbeidere. Både dyreeksperimenter og langtidsoppfølging av svenske snusere tyder på at det går dårligere med snusere når de rammes av kreft eller hjerte-karsykdommer. Hos dyr gir nikotin raskere vekst av kreftsvulster, større tendens til spredning av kreftceller, og dårligere effekt av kreftbehandlingen.

Rutqvist spør om jeg har tillit til tobakksforskerne ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). De har gjennomført en rekke tverrsnittsstudier med lav deltakerprosent, og slike undersøkelser er ikke egnet til å dokumentere effekter og årsakssammenhenger. Likevel presenteres resultatene — både av SIRUS selv og av snusindustrien - som dokumentasjon på at snus er "livreddende" og effektivt ved røykeslutt. En uheldig følge av dette kan være at ungdom blir lurt til å starte med snus i stedet for å holde seg unna tobakk.

At mange norske røykesluttere bruker snus, betyr ikke at det er bra for dem. Det kan skyldes samfunnsskapte holdninger og adferd som er blitt mer og mer utbredt. Det kan også skyldes påvirkning som snusindustrien og adferdsforskerne selv har bidratt til. Det trengs mye saklig informasjon for å oppveie slik påvirkning.

(Grimsrud uttaler seg på egne vegne som kreftforsker og lege, og han representerer ikke egen arbeidsgiver.)

Les også

  1. «Personangrep fremfor snusargumenter»

  2. - Fremmer snusbruk med utspekulert argumentasjon

  3. «Forsøk på snusknebling»