Knut Olav Åmås: Seksuell avholdenhet. Kroppslukt. Mødrevold. De nære tabuene.

De fleste temaene i dagens liste dreier seg om nære, konkrete temaer og mellommenneskelige forhold. Det er tankevekkende: Det næreste virker som noe av det vanskeligste å snakke om, når det blir følsomt nok, skriver Knut Olav Åmås.

Det næreste virker som noe av det vanskeligste å snakke om, når det blir følsomt nok.

For en drøy uke siden skrev jeg om «Ti norske tabuer» i Aftenposten. Her er ti til, fra leserne som diskuterte kommentaren og fra meg.

De ti første tabutemaene var hverken en rangering eller en uttømmende liste. Og innholdet var en kombinasjon av samfunnsmessige og mer individrettede, personlige emner.

Knut Olav Åsmås

De fleste temaene i dagens liste dreier seg om nære, konkrete temaer og mellommenneskelige forhold. Det er tankevekkende: Det næreste virker som noe av det vanskeligste å snakke om, når det blir følsomt nok.En sjelden gang dukker de brått opp i ordskifter – så forsvinner de like raskt igjen. De er derfor underbelyste og underreflekterte temaer, ikke bare i medier og sosiale medier, men i livet vårt generelt. Samtidig angår de ganske mange.

11. Å angre på å ha fått barn.

Dette er så følsomt at det knapt er mulig å snakke om. Men noen gjør det, og flere bærer på den vanskelige følelsen.

12. Å være dysfunksjonelle og uegnede som foreldre.

Det dreier seg om ikke å mestre foreldrerollen, og det skaper familier og hjem som ikke er gode å leve i.

13. Mødre som slår.

Mødre står bak en betydelig andel av volden barn blir utsatt for. Ofte handler det om "mindre alvorlig" vold. Fedre står oftere bak vold mot eldre barn, mødre mot de minste.

14. Vold mellom søsken.

Vold i nære relasjoner er et stort tema i Norge, særlig mellom partnere og overgrep mot barn. Søskenvold er en variant som er lite belyst.

15. Depresjon blant unge etter samlivsbrudd hos foreldre.

De fleste barn klarer seg veldig bra etterpå. Men siden samlivsbrudd er så vanlig, er det mange barn og unge som er berørt – og flere enn gjennomsnittlig sliter med selvbilde, angst og depresjon.

16. Unge som faller utenfor arbeidsmarkedet.

I en del europeiske land gjelder det én av to unge, i Norge heldigvis langt færre. Men konsekvensene er store.

17. Den høye selvmordsraten blant unge menn.

Langt flere menn enn kvinner tar sitt eget liv i Norge, og unge menn er særlig overrepresentert. Få av dem har hatt kontakt med psykisk helsevern.

18. Å velge å leve seksuelt avholdende.

Enten det er av religiøse eller helt andre grunner.

19. Når andre lukter svært vondt.

Et følsomt og skampreget tema både for den som lukter og for omgivelsene, enten det skyldes sykdom eller dårlig hygiene.

20. Risikoen ved å bli far i moden alder.

At far er eldre enn 45 år medfører økt fare for flere alvorlige sykdommer hos barnet – det er altså ikke bare morens alder som gjør det.

Den eneste måten å gjøre disse temaene mindre følsomme og farlige på, er faktisk å snakke om dem.

Knut Olav Åmås er direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Han er spaltist i Aftenposten annenhver uke og skriver da på egne vegne . Twitter: @knutolavamas

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter