Meninger

Beklager!

 • Steffen Handal

Byråd Torger Ødegaard kunne sagt at en liten gutt som gruer seg til å gå på skolen hver fredag er et dårlig utgangspunkt for læring. ILLUSTRASJONSCHRISTIAN THOMASSEN/SCANPIX

Vi har sviktet vår forpliktelse til den lille gutten som «dør i magen» hver torsdag kveld.

Jeg vil takke Gunhild Nohre-Walldén for at hunvarsler om forhold i osloskolen som «speiler et tragisk syn på læring og vurdering». Hun beskriver en manisk test— og kartleggingskultur som krenker elever og foreldre i osloskolen. Det krever mot å varsle. Vi som er lærere skal være veldig glade for at både foreldre og kollegaer kritiserer det vi holder på med. Vi er gitt muligheten til å endre et barns liv, på godt og vondt. Nohre-Walldén fortjener ros for måten hun angriper en ukultur samtidig som hun viser forståelse for dem som står midt i denne ukulturen. Hun ser en lærer som strever i en ukultur. Det vitner om klarsyn.

Steffen Handal Pål V. Hagesæter

Vår lojalitet

Som lærere må vi beklage når slike ting skjer. I lærerprofesjonens etiske plattform står det at «Vår lojalitet ligger hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste». Den forpliktelsen kan vi aldri unndra oss. Hvis vi skal tro Nohre-Walldén foregår det ting i osloskolen som åpenbart strider mot de forpliktelsene profesjonen har. At en elev hvisker til sin far at han dør i magen hver torsdag kveld fordi han gruer seg til uketesten kan vi ikke slå oss til ro med. Da har vi sviktet forpliktelsen til denne gutten.

Les også

«Han hvisker i øret til pappaen sin hver torsdag kveld at han dør i magen fordi han skal uketestes i morgen»

Nødvendig kritikk

Vi kan ikke slå oss til ro med en testkultur som andre enn oss ønsker. Vi kan heller ikke akseptere at osloskolens ledere ikke legger til rette for at nødvendig kritikk fremmes og tas på alvor. Vi kan ikke leve opp til andres forpliktelser. Vi kan ikke gjemme oss bak at andre ønsker å redusere samfunnsmandatet til forenklede mål og resultatkontrakter. Vi skal ikke slutte å dyrke vår forpliktelse til elevene og helheten i samfunnsmandatet. Og når vi roter oss bort, skal vi beklage og endre oss.

Fysisk vondt

Budskapet til Nohre-Walldén er ikke overraskende, og det gjør fysisk vondt å få situasjonen så godt beskrevet. Som mor setter hun ord på det veldig mange lærere også ser, sliter med og forsøker å stå imot.

Det triste blir likevel til harme når Byråd Torger Ødegaard kommenterer saken.

— Jeg håper at rektorene pusher på for at barna skal lære mest mulig og synes det er veldig bra at man øver før tester.

Utgangspunkt

Han kunne sagt at dette ikke skal forekomme. Han kunne sagt at en liten gutt som gruer seg til å gå på skolen hver fredag er et dårlig utgangspunkt for læring. Han kunne ønsket kritikk fra foreldre og lærere velkommen. I stedet velger han å sette sitt godkjent stempel på den samme situasjonen som Nohre-Walldén roper varsku om.

Gruer seg

En liten gutt som gruer seg for uketestene. Han hvisker det til sin far. En lærer bekymrer seg for resultatene på testene. Hun ringer en mor. En byråd gruer seg for resultatene i sin kommune. Han ringer en områdedirektør. En områdedirektør kjenner på trykket. Han pusher sine rektorer. En rektor bekymrer seg for om resultatene vil bli gode nok. Hun pusher lærerne. Læreren gruer seg for resultatene til noen elever. Hun øver på testene med dem. Den lille gutten vet at han ikke vil klare testen. Han ”dør i magen” hver torsdag.

Bidra?

Det tilligger skolen og lærerne å bruke sitt profesjonelle skjønn for å bedømme hva som er i barnas/elevenes beste interesse i bestemte situasjoner. Torger Ødegaard sitt viktigste oppdrag er å kvalifisere dem for og støtte dem i det arbeidet. Jeg er usikker på om Torger Ødegaard vil bidra. Men det fritar på ingen måte oss andre fra vårt ansvar. Vår forpliktelse til barnet og eleven har ingen forbehold.

Steffen Handal er nestleder i Utdanningsforbundet og tidligere lærer i osloskolen

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  I det stille vrakes en av de viktigste suksessfaktorene i Osloskolen

 2. KRONIKK

  «Dette er historien om B, en lærer i Osloskolen. Nå er det slutt. Han er syk av å jobbe for en ledelse som gjør alt annet enn å lede. »

 3. SID

  Det er alarmerende at skolebyråden diskrediterer oss elever i Oslo-skolen

 4. OSLOBY

  Slik bygger de fremtidens digitale Osloskole

 5. KOMMENTAR

  «Det er grunn til å spørre om Utdanningsetaten har bestått «syretesten»

 6. KOMMENTAR

  «Lærere må notere ned barn som snur seg på stolen. Det blir for dumt.»