Meninger

Vi har et hjerte for våre jødiske landsmenn

 • Rasmus Hansson
 • Audun Lysbakken
 • Trygve Slagsvold
 • Trine Skei Grande
 • Knut Arild Hareide, leder i KrF
 • Jonas Gahr Støre
 • Siv Jensen, leder i Frp
 • Erna Solberg, leder i Høyre
afp000756647-yE3tEGff2c.jpg
joedeannonsekopi-mKclzW3EKj.jpg

Gjennom Aftenposten er vi utfordret til å svare på konkrete spørsmål om situasjonen for jødiske nordmenn. Vi velger å svare samlet. Det er et felles politisk ansvar å sikre at alle nordmenn føler trygghet. Dette ansvaret omfatter selvsagt også jødene våre.

 • LES OGSÅ: Kjendisopprop mot mobbing og trakassering av norske jøder
  Vi deler en felles bekymring for utviklingen i Europa og resten av verden. Trusler og vold skaper utrygghet, og uskyldige mennesker er blitt drept. I Paris ble fire jødiske franskmenn drept, og i København ble en jødisk danske drept. Her hjemme har jødiske nordmenn uttrykt bekymring for sin situasjon.

Felles innsats på tvers

Å skape sikkerhet og trygghet for befolkningen er grunnleggende for ethvert politisk parti og for enhver regjering. Derfor har dagens regjering og den forrige regjeringen forpliktet seg til innsats gjennom handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Det handler om økt kunnskap, om å styrke myndighetenes samhandling, styrket dialog og økt involvering, og støtte sårbare og utsatte personer. Målet er å forebygge ekstreme holdninger, og hindre voldelige handlinger. Målet er trygghet for alle, uansett etnisitet eller religion. Norge skal være et land som preges av toleranse, likeverd og menneskeverd, og et land der vi i ord og handlinger står opp for utsatte grupper.

Må straffeforfølges

En ting står klart: Ingen skal kunne tvinge sitt syn på flertallet ved bruk av vold. De som krysser dette vannskillet, skal straffeforfølges og bekjempes. Et sterkt politi og en kompetent sikkerhetstjeneste skal beskytte befolkningen. Samtidig må vi bekjempe holdningene som kan lede til vold. Ekstreme holdninger rammer målrettet og bevisst på grunnlag av rase, religion, kjønn eller seksuell legning. Vi skal bekjempe slike holdninger. Rasistiske og diskriminerende holdninger skal møtes på bred front. Dette er et felles samfunnsansvar.

Antisemittisme skal bekjempes

Vi ønsker et land der jødiske og alle andre nordmenn føler seg ivaretatt og velkomne. Hvis noen ikke føler seg trygge i Norge, er det et felles ansvar å handle. Det tar vi ansvar for.

Gjennom regjeringens arbeid med å sette handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme ut i livet, og gjennom det løpende politiske arbeidet i Stortinget, vil vi bidra til at antisemittiske holdninger i Norge blir bekjempet. Stortinget har til behandling et forslag om å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme, med flere konkrete tiltak. I den offentlige debatten har vi alle et ansvar for å forhindre at nordmenn stilles til ansvar for en politikk de selv ikke har tatt til orde for.

Våre jøder skal føle seg trygge hjemme i Norge.

Les også

 1. Norske jøder flytter til Israel

 2. Europas jøder er engstelige for økende antisemittisme

 3. «Alle snakker om det: Skal vi dra eller ikke»