Meninger

Alexis Tsipras kaster kortene – og ber det greske folket avgjøre

  • Ola Storeng
    Ola Storeng
    Tidligere økonomiredaktør

En svekket gresk statsminister gir euromotstanderne fritt spillerom

Aftenpostens økonomiredaktør Ola Storeng i Athen.

I natt ble europeiske statsledere vekket av sine nærmeste medarbeidere – som brakte den dramatiske meldingen fra statsminister Alexis Tsirpras: Hellas holder folkeavstemning neste søndag.

Slik nekter Tsipras å gi et bindende svar på det ultimatumet som Hellas skulle svare på under dagens finansministermøte i Brussel. Et gresk svar kommer nå først neste søndag, 5.juli.

Men Tsipras er avhengig av kreditorene for å unngå kaos i dagene frem til folkeavstemningen. I natt ba Tsipras Den europeiske sentralbanken om å fortsetter å finansiere greske banker neste uke.

På gresk maner kommer folkeavstemningen på overtid – etter at landets nåværende avtale med kreditorene utløper 30.juni Samme dag forfaller tre lån til IMF. De blir foreløpig ikke blir betalt.

Utsatt møte med virkeligheten

Hellas’ kreditorer og samarbeidspartnere er nå etter alt å dømme rasende, selv om det ikke kommer klart til uttrykk offentlig.

Kreditorene blir provosert av den greske regjeringen hevder at utfallet av folkeavstemningen ikke er avgjørende for landets deltagelse i eurosamarbeidet. «Folket bør ikke være engstelige for det», sa regjeringens pressetalsperson, Gabriel Sakellarides i natt.

Slik fortsetter Alexis Tsipras å utsette møtet med virkeligheten.

Underveis risikerer han å lure det greske folk. Det er vanskelig å se for seg at Hellas forblir medlem av eurosonen hvis folkeavstemningen resulterer i nei til forslaget til avtale.

Den greske gåten

Jeg skjønner meg ikke på Alexis Tsirpras, sa lederen for EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker i forrige uke.

Grekerne og de andre EU-landene har to forskjellige syn på hva eurokrisen egentlig innebærer. For EU har krisen helt siden den ble akutt i vinteren 2009/10, dreid seg om å redde valutasamarbeidet og euroen.

For grekerne er eurokrisen navnet på innstrammingspolitikken de siste fem årene som har ført til at arbeidsledigheten har økt fra under ti prosent til over 25 prosent.

Tsipras ble valgt på et program som viste seg – slik mange hadde spådd – å hvile på en urealistisk hypotese: Nei til sparepolitikken kunne kombineres med fortsatt deltagelse i eurosamarbeidet.

Tsipras baserte seg på at han kunne oppnå en omfattende ettergivelse av landets gjeld.

Noe slik har ikke skjedd. Men den nye greske regjeringen har dratt ut tiden i stedet for å ta konsekvensen av at deres forhandlingsstrategi hvilte på en illusjon.

Det hjelper ikke at mange økonomer, riktignok flest i land som står utenfor eurosamarbeidet, mener at den greske krisen ikke kan løses uten kreditorene innrømmer at store deler av gjelden aldri kan betales.

Nei til sparepolitikk, ja til euro

Det er verdt å merke seg at også opposisjonslederen Antonis Samaras i natt kritiserte kreditorenes krav om nye sparetiltak i skarpe ordelag. På dette punktet er ikke Tsipras isolert.

Men Samaras vil likevel stemme for kreditorenes ultimatum. For ham er det viktigste å beholde euroen.

Folk flest vil som Samaras gjerne beholde euroen – samtidig som de er innbitte motstandere av de tiltakene som kreditorene krever av Hellas. Spørsmålet er om de, som Samaras, opplever at de må velge.

Derfor blir den viktigste kampen i Hellas denne uken debatten om hva folkeavstemningen egentlig gjelder.

Det er mildt sagt dristig av regjeringen å legge opp til at folk skal tro at de kan stemme mot kreditorenes krav, men føle seg trygge på at Hellas forblir en del av eurosamarbeidet.

Svart er hvitt – eller omvendt

De siste månedene har flere nevnt muligheten for en folkeavstemning – fordi Tsipras ikke hadde mandat til å sette deltagelsen i eurosamarbeidet på spill. Men, i karakteristisk stil, forsøker hans regjering nå snu problemstillingen: Det blir folkeavstemning fordi regjeringen ikke har mandat til å akseptere nye, omfattende innsparingsforslag.

Det er ikke lenger en helt overbevisende fremstilling.

For få dager siden la Tsirpas nemlig selv frem et forslag til avtale med kreditorene som innebar at sparepolitikken skulle fortsette. Men han vegret seg for å spesifisere tilstrekkelige tiltak for hvordan sparemålene skulle gjennomføres.

I natt kom Tsipras med skarpe utfall mot landets kreditorer. Og nei-siden, både i og utenfor hans eget parti, satte seg straks i bevegelse.

Hans tale kunne ikke tolkes som annet enn en anbefaling om å stemme nei. Men samtidig sa han at ville respektere utfallet av folkestemningen – uavhengig av resultatet.

Det er like sannsynlig at han vil måtte gå av hvis et flertall av velgerne aksepterer avtalen han har kritisert så sterkt.

Folkeavstemningen er et uttrykk for at Alexis Tsipras politiske prosjekt har mislyktes – og han gjerne vil forsøke å skjule det så lenge som mulig.

Les mer om

  1. Hellas