Meninger

Olavs mulighetsstudie i når du bør reise deg for å gå av en full trikk

  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist
Trikk tegnet av en 27-åring.

NOTERT: Mange går av trikken feil, men kan ikke noe for det selv, skriver journalist Olav Eggesvik.

Nå har forskere ved Uformelt Forskningsinstitutt (UFI) oppdaget et nytt fenomen. Det oppstår når passasjerer som skal av en full trikk, reiser seg før trikken har stoppet.

Dette kalles Tidlig-Stopp Syndrom (TSS). TSS er ikke smittsomt, men passasjerer som lider av syndromet, kan ha en effekt på andre passasjerer. Når en passasjer med TSS har effekt på en annen passasjer, oppstår det man kaller Klein Stirring (KS).

Under skal vi beskrive nærmere under hvilke forhold TSS er mest merkbart, hvordan man kan kjenne igjen symptomer på TSS, og hvordan den rammer passasjerer slik at KS oppstår.

Videre vil vi gi tips og råd til hvordan passasjerer med TSS kan lindre symptomene på sin lidelse.

1. Full trikk

Fenomenet full trikk oppstår minst to ganger i døgnet. En metode for selv å undersøke om du er på en full trikk, er å strekke ut armen så langt det går.

Hvis du ikke kan strekke ut armen veldig langt uten å berøre en fremmed person på en måte som føles ukomfortabel, er du på en full trikk.

Under er en illustrasjon av full trikk, laget av grafikkavdelingen i UFI.

2. Når TSS oppstår

Illustrasjonen under viser 700 meters avstand mellom full trikk og holdeplass. Forskere ved UFI mener at det er i skjæringspunktet stor avstand til holdeplass/full trikk at TSS-symptomene vil gjøre seg gjeldende.

I dette eksempelet er det nå passasjeren med TSS reiser seg.

3. Så skjer dette

Når passasjeren med TSS reiser seg, vil andre passasjerer undersøke mulige fluktruter.

På full trikk vil nordlig, østlig, sørlig og vestlig fluktrute være sperret av andre passasjerer.

Passasjeren med TSS forstår ikke dette og stirrer derfor olmt på passasjeren som ikke flytter seg. Det er dette som kalles KS (Klein Stirring).

En regel i den uformelle kollektiv-vitenskapen, er at KS vil finne sted helt til trikken stopper ved holdeplassen.

4. Situasjonen løser seg

Når dørene åpnes, kan passasjerer reposisjonere seg inn og ut av trikken, slik at det oppstår et mulighetsrom for at passasjerer kan gå inn og ut.

Enkelte passasjerer vil også gå midlertidig ut for å skape mer plass, selv om de ikke skal av på holdeplassen.

Dette er hverdagshelter på lavt nivå.

5. Sammendrag

IKKE REIS DEG LENGE FØR HOLDEPLASSEN PÅ EN FULL TRIKK. DU KOMMER INGEN VEI UANSETT. VENT TIL TRIKKEN HAR STOPPET.

Les mer om

  1. Kollektivtransport
  2. Trikk