Meninger

Den psykiatriske pasienten er blitt stående alene i behandlingsapparatet

 • Terje Carlsen

Med introduksjonen av nye økonomiske modeller i offentlig sektor, blir ting og fenomener som ikke kan telles uviktige. Derved teller heller ikke omsorg for behandlingspersonell og sykehusledelse, skriver innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto) Stein J. Bjørge

Psykiatrien er på avveie.

Legger man seg i dag inn på en åpen, psykiatrisk post for depresjon, får man allerede i innskrivingssamtalen vite hvor lang tid oppholdet vil være. Slik har man standardisert produksjonstiden (behandlingen). Men hvordan kan man vite at en depresjon er i bedring etter to uker?

Det vet man naturligvis ikke. Men det er ikke legens faglige skjønn som gjelder nå. Det er det økonomene i foretaksledelsen som har bestemt i henhold til Regjeringens pålegg om budsjettkontroll.

En medpasient av meg med alvorlig depresjon tok livet av seg på rommet sitt. Hun skulle lempes ut før hun var restituert.

Inntjeningen er større i poliklinikkene

I boken Sykt bra – resepten på friske sykehus presenterer forfatterne Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger som en suksessklinikk, fordi, som klinikkleder Hilde Ranheim sier: det er et av de sykehusene i landet som har færreste senger innen psykiatri.

Terje Carlsen Privat

Samtidig er antallet oppholdsdøgn bare halvparten i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er en villet utvikling, fordi stadig flere pasienter skal sluses over til poliklinikkene, der inntjeningen er større.Ettersom Nav refunderer samme beløp uavhengig av om innsatsfaktoren er sykepleier, sosionom eller psykiater, gir det ofte en ikke ubetydelig økonomisk gevinst for sykehuset (følger av merknad P09 og P 19 i poliklinikkforskriften av 01.12.00 nr. 1389).

I somatikken ville det vært utenkelig å bruke en sykepleier eller sosionom til å operere lårhalsen til gamle Olga. Men i psykiatrien gjør man slikt.

Det er mulig fordi det psykiatriske feltet lik homeopatien, er langt mer ugjennomtrengelig enn somatikken for pasienter og politikere.

Ting som ikke kan telles blir uviktige

Med introduksjonen av nye økonomiske modeller i offentlig sektor, blir ting og fenomener som ikke kan telles uviktige. Derved teller heller ikke omsorg for behandlingspersonell og sykehusledelse.

Den psykiatriske pasienten som søker omsorg, blir ofte stemplet med negative terminologier som oppmerksomhetssøkende og manipulerende, slik forfatter og psykolog, tidligere psykiatrisk pasient, Arnhild Lauveng, beskriver det i sin selvbiografi I morgen var jeg alltid en løve .

Det normale der ute blir avvikende der inne

For det psykiatriske nomenklaturet er først og fremst et maktspråk. Det som er normal atferd der ute – altså å søke kontakt med folk – blir altså avvikende adferd der inne.

Selv om psykiaterens, sykepleierens og sosionomens moralske handlinger ikke er knyttet til hans eller hennes vitenskapelige kompetanse, har de likevel avgjørende gjennomslagskraft overfor pasienten. På en slik måte har behandlingspersonalet overgitt seg til positivismens tomme former.

Derved er den psykiatriske pasienten blitt stående alene i behandlingsapparatet. I mine øyne er dette en psykiatri på avveie.

Les også:

Kronikk av psykoterapeut Erik Bisgaard:

Les også

Veien til selvmordsforsøk blir kortere fordi veien til å få hjelp er så lang

Kommentar av Ingeborg Senneset:

Les også

«Ser dere i himmelen». Jeg stirret på telefonen. Hvem skulle jeg ringe? Henne? Ambulanse? Politi?

Politisk kommentator Thomas Boe Hornburg:

 1. Les også

  Fem grunner til at Anundsen og co. bør bry seg

Les mer om

 1. Helsepolitikk
 2. Psykiatri
 3. Psykisk helse

Relevante artikler

 1. SID

  – Har du noen gang vært redd på jobb? Martin Veland i akuttpsykiatrien svarer på ungdommens spørsmål

 2. KRONIKK

  Gi oss et helsevesen som først og fremst er hjelpsomt, ikke lønnsomt!

 3. DEBATT

  Lar vi medmennesker gå uten inntekt og stønad slik at de ikke kan forsørge seg selv, blir de psykisk syke.

 4. DEBATT

  Psykologenes venterom er IKKE fulle av friske folk, Marianne Mjaaland

 5. KOMMENTAR

  Antall sengeplasser i psykiatrien må opp

 6. DEBATT

  På min arbeidsplass stiller vi oss daglig spørsmålet: Var tvangen nødvendig? | Anonym