Meninger

Guttene må få hjelp

  • Steffen R.m. Sørum
Nyheten om at gutter leser dårligere enn jenter er blitt så gammel at man har sluttet å reagere, skriver Steffen Sørum.

Vi er i ferd med å akseptere at gutter leser dårligere enn jentene. Jeg krever full gjennomgang av undervisningen på barnetrinnet.

0001182967.jpg

Jeg har jobbet med barne— og ungdomslitteratur i ti år. Allerede den gangen var vi fullt klar over at guttene lå bak jentene når det gjaldt lesning. Flere fremtredende forfattere erklærte at de skulle ta guttelitteraturen på alvor. Foreningen Les! kom på banen og lesning hos gutter skulle styrkes. Da må det være lov å spørre: Hva er blitt gjort med undervisningen på skolen siden da?Det siste året har jeg sittet i FAU på skolen til eldstemann. Etter at vi på et møte brukte en time på å diskutere en ubetydelig oppløsning av en klasse, gikk det opp for meg hvor stor krisen egentlig er. For å diskutere klasseoppløsningen ble rektor kalt inn. Flere foreldre som tok ordet var bekymret for at det sosiale og trivsel skulle rammes.

Ingen reagerte

Før rektor skulle gå gjorde hun plutselig, og i løpet av ett minutt, rede for en kartleggingsprøve som gjaldt lesning blant skolens ungdomselever. Jentene lå foran Oslosnittet, guttene lå bak Oslosnittet, deretter reiste hun seg og gikk.

Av over 20 foreldrene til stede, påkostet ingen seg en kommentar. Dette handlet om skolens undervisningskvalitet og ingen reagerte. Hvorfor? Vi hadde brukt 60 minutter på trivsel? Burde vi ikke sette av tid til de kalde fakta?

Nyheten om at gutter leser dårligere enn jenter er blitt så gammel at man har sluttet å reagere.

«Dumme gutter»

En engelsk undersøkelse gjort ved barneskoler i Kent i 2010, viste at jentene allerede ved fireårsalderen følte at de var bedre enn guttene. Det triste var at da guttene ble åtte år, delte de dette inntrykket. Dette er nok ikke unikt for Kent.

Gutter som opplevde å bli kalt «dumme gutter» eller fikk beskjed om «å sitte like fint som jentene» gjorde det betydelig dårligere enn gutter som ikke ble sammenlignet eller avskrevet på denne måten. Og ikke overraskende: Gutter som ble innprentet med at de var dårligere enn jentene, gjorde det dårligere enn de som ikke ble det. Settes listen lavt, blir kvaliteten lav.

Er det foreldre, lærere, medelever eller samfunnet for øvrig som forteller guttene at de er dårlige? Jeg vet ikke, men uansett hvem det er, bør de holde kjeft.

Stille krav

Om vi stiller krav, viser vi respekt. Vi skal naturligvis kreve at guttene må jobbe hardere for å komme a-jour, men er det også fornuftig at noen går undervisningsopplegget i sømmene?

De siste årene har vist at guttene ligger ett til halvannet år bak jentene i lesekompetanse. Etter å ha hørt de dystre spådommene, tar jeg meg selv i å tenke: Ville vi som samfunn akseptert dette om det gjaldt jentene? Neppe, og godt er det.

Hvorfor er det da blitt allment akseptert at gutter kan gjøre det dårlig? Vi vet jo at når gutter blir samfunnstapere går det utover alle.

Tilpasset undervisning

Vi vet også at alle har elevene har krav på tilpasset undervisning. Det står i opplæringsloven. Om guttene virkelig ligger bak jentene, er skoleverket forpliktet til å endre kurs. Dette er ikke barnebokforfatteres ansvar alene, tross alt.

At jenter kan være fysisk underlegne gutter er naturligvis noe gymkarakterene tar høyde for. Burde vi da også legge på en ekstra pluss for guttene i fag de historisk gjør det dårligere enn jentene?

Hadde vært moro, men nei. Vi skal ikke sy puter under armene. Ikke gi gutter enda mer lettlest og forenklet skjønnlitteratur, eller sette dem i kroken med plastilin mens jentene lærer å lese og regne. Vi skal ta dem på alvor, vi må stille krav til dem og de som styrer undervisningen.

Guttenes talenter

At gutter ikke er flinke nok til å tilpasse seg, er et dårlig argument. Jeg har sett gutter utføre komplekse og avanserte samarbeidsprosjekter over nett med flere titalls kamerater. I spill og lek, vel å merke. IT-kompetanse og en unik forståelse av ny teknologi som burde gi dem et fortrinn i arbeidslivet. Fremtidens arkitekter og ingeniører. Virkeligheten viser tvert imot.

Skolen klarer i liten grad å fange opp guttenes fordeler og talent. IT-kompetansen forblir i verste fall en lek livet ut. Det er skolen som sliter med tilpasningen, og en endring tvinger seg frem. På tide å bytte ut matpakke og lekser med heldagsskole?

Det man har spart på å gjøre undervisningen mer teoretisk og tavlebeskuende, har vi tapt på å gjøre guttene dummere enn det de er. På sikt svekker vi landets hjernelager, har vi råd til det?

Gutter og jenter er skrudd sammen på forskjellig vis. Du trenger ikke å være hjerneforsker for å skjønne det. Mistet vi noe på veien til likhet?

Når ble det plutselig akseptert å si at et kjønn var dummere enn det andre, fordi undervisningen ikke evnet å følge eleven. Og det verste er at det ikke er guttenes feil.