Meninger

Å være Pro-Ana

 • Maria Helena Gustafsson

Dette er en faksimile fra en av mange Instagram-kontoer der sykelig tynne jenter hylles. Maria Helena Gustafsson skriver at tjenesteleverandører som Yahoo!, Tumblr, Pinterest og Instagram har forsøkt å forby og blokkere Pro-Ana-innhold.

Bilder av krageben, ribben, hofteben og mellomrom mellom lårene florerer i sosiale medier, gjerne med hashtaggene #thinspiration og #proana. Hva innebærer det å aktivt besøke Pro-Ana-sider?

«Å omfavne Anoreksi og hjelpe andre gjennom deres egen reise/ To embrace the way of Anorexia and help others through their journey .» ( Kvinne, 22, Israel)

Den omstridte Pro-Ana-bevegelsen er en online subkultur som deler bilder av anorektiske kropper, tips og råd om hvordan man sulter seg og hvordan man skjuler fastingen for venner, familie og leger. Ved å presentere grafisk materiale, diskusjoner om kaloriinntak og fastekonkurranser, oppmuntrer, støtter og motiverer medlemmene hverandre til å fortsette sin innsats med anoreksi og bulimi.

Ved å utrykke følelser av isolasjon i sitt «offline» liv, skaper de et nettverk med liksinnende «online». Noen søker likesinnede, andre søker og deler råd om hvordan spiseforstyrrelsene kan vedlikeholdes og ser Pro-Ana som en livsstil, mens de fleste søker støtte og vennskap, et sted hvor de ikke dømmes for sin mentale lidelse.

Maria Helena Gustafsson Privat

Å være Pro-Ana innebærer både å håndtere en anorektisk identitet i et fellesskap med likesinnede og en isolert identitet som frykter å bli tvunget i behandling av sine nærmeste. Medlemmene opplever den grenseløse støtten fra likesinnede som primærmotivasjonen for å bruke disse sidene og er derfor samlet mot dem som truer sikkerheten til dette fellesskapet.

Trusler utenfra

«Jeg føler at "tynnhet" eller i det minste falsk tynnhet har blitt en trend og ikke blir brukt i riktig kontekst, som gir en forvrengt forståelse av spiseforstyrrelser/ I feel like "thinness" or at least fake thinness has become a trend and is not being used in the correct context and its distorting the understanding of EDs .» [Eating Disorders, forf. anm.] (Kvinne, 20, USA)

Pro-Ana-medlemmenes hemmelige identitet som anorektiker skjules for familie og venner ved isolasjon i frykt for ikke å møte forståelse, og enda verre, å bli tvunget til behandling.

I tillegg opplever medlemmene stor pågang fra falske anorektikere som søker raske og effektive metoder for å bli ekstremt tynne. Såkalte «Wannarexics» anser innholdet som attraktivt og trendy og bruker sidene for å dele inspirasjon og motivasjon i form av bilder og sitater. Synligheten av innhold som dette medfører økt risiko for blokkert innhold, da det skaper sterke reaksjoner utenfra, økte medieoppslag og helsebekymringer. De ekte Pro-Ana-medlemmene jobber derfor iherdig for å holde nettforumene sine skjult, med strenge medlemskrav.

Bekymringer fra støttegrupper for spiseforstyrrede, foreldre og media har resultert i at Pro-Ana-innhold har blitt blokkert og sider stengt av tjenesteleverandører. Dette har også har reist spørsmål om sensur versus ytringsfrihet.

Til tross for at tjenesteleverandører som Yahoo!, Tumblr, Pinterest og Instagram har forsøkt å forby og blokkere Pro-Ana-innhold er det fortsatt lett å finne Pro-Ana-inspirasjon og råd på nettet. Forsøk på innholdsregulering har kun ført til at Pro-Ana-innhold spres til nye plattformer med strengere inngangskriterier, og de største Pro-Ana-sidene er derfor godt skjult for utenforstående som tjenesteleverandører, bekymrende familiemedlemmer og «Wannarexics»

Pro-Ana vs. «Wannarexics»

«En “wana” er en person som VIL HA en spiseforstyrrelse (for det meste for å gå ned i vekt), mens en person som er pro ana har akseptert at de har en spiseforstyrrelse, men er ennå ikke klar for å bli frisk / få behandling» (Kvinne, 20, Norge).

«Noen som mener det er trendy og glamorøst å ha en spiseforstyrrelse, men som ikke egentlig har en psykisk sykdom/ Someone who thinks having an eating disorder is trendy and glamorous, but does not actually have the mental illness .» (Kvinne, 18, USA).

Distinksjonene mellom Pro-Ana og Wannarexics synes å være at Wannarexics søker tips og triks til å bli ekstremt tynne raskest mulig, mens medlemmer som kaller seg Pro-Ana søker følelsesmessig støtte fra mennesker som vet hva de går gjennom. De ekte Pro-Ana-medlemmene oppholder seg oftest på nettforum med strenge medlemskrav hvor de kan diskutere sykdommen med andre med samme diagnose. Tilgang til nettforaene viste at diskusjonene som fant sted omhandlet tips, triks og råd til hvordan opprettholde sykdommen. Ros ble gitt ved blant annet hårtap og sterkere hårvekst på kroppen da dette var tegn på progresjon i anoreksien. Imidlertid var det få bilder og sitater i nettforaene.

Samtidig som medlemmene forsøker å utestenge Wannarexics viser de også en bekymring for at individer som ikke har en spiseforstyrrelse, eller som er i fare for å utvikle en, blir eksponert for innholdet til sidene. De ekte Pro-Ana-medlemmene forklarer den økte synlighten i de nye sosiale medieplattformene som et resultat av at Wannarexics ikke har tilgang til de ekte Pro-Ana-forumene og derfor tyr til de åpne plattformene for å dele inspirasjon. Ved at de utestengte brukerne blir nødt til å finne nye, åpne plattformer økes også Pro-Ana-innholdets synlighet.

Deling av bilder av anorektiske kropper og sitater som «A moment on your lips, forever on your hips» er idag mest synlig på åpne plattformer som Tumblr, Pinterest og Instagram og er i tillegg til inspirasjon ment som en påminnelse om å ikke spise.

Pro-Ana er en kompleks subkultur hvor brukerne har brukt mye tid på å opprette disse sidene og deres innhold. Forsvinner sidene og inspirasjonen deres, som flere brukere nevner at de er avhengige av, vil de finne nye måter å spre dette budskapet på og nye måter for å oppnå betingelsesløs støtte.

«Fordi dessverre, som det populære ordtaket sier: "Tynn er inn". Det blir mer og mer utbredt. Det er ikke mye som kan gjøres med at det stadig blir mer populært over internett/ Because unfortunatly as the popular saying goes: "Thin is in". It's becoming more and more wide— spread. There's not a lot that can be done about it becoming more popular over the internet .» (Kvinne, 22, Storbritannia).


Aftenposten publiserer innlegget i samarbeid med Masterbloggen.

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Hvordan forholde seg til tiggere? | Tegnehanne

 2. MENINGER

  Hvordan stå opp for egen reiseregning

 3. MENINGER

  Fillers, foundation, Frank Løke-hooking og bokutgivelse. Slik gjenkjenner du INFLUENSER-VIRUSET på gangen

 4. MENINGER

  #Metoo er som makramé, misunnelse og Michael Kors-vesker. Det finnes ikke i det øvre lag!

 5. MENINGER

  Ingen tvil, årets farge er grønn! Fresh opp med høstens politiske palett.

 6. MENINGER

  - Du er verdens mektigste redaktør, men du misbruker makten