Meninger

Snus er langt mindre farlig enn røyk

  • Erik Zadig
Jeg kan ikke huske et eneste tilfelle av kreft knyttet til snusbruk, Erik Zadig.

Man må være seg bevisst at det er store forskjeller på røyk og snus. Det vil gi en mer ryddig diskusjon basert på korrekte fakta.

Som øre-nese-halsspesialist har jeg lest kronikkene om helserisiko ved bruk av snus, med stor interesse. Jeg har arbeidet innen faget i over 30 år og har i denne tiden sett mange eksempler på hvordan røyking av tobakk har forårsaket kreft i munnhule, strupehode, svelg og andre steder i kroppen. Jeg kan derimot ikke huske et eneste tilfelle av kreft knyttet til snusbruk.

Den som røyker tobakk inhalerer partikler og kjemiske stoffer som via lungene spres videre i kroppen. Det er ikke bare en økt risiko for kreftutvikling, men også for hjerte-, kar— og lungesykdom hos røykere. Også personer i omgivelsen blir utsatt for passiv røyking.

Snus plasseres under leppen. Lungene påvirkes ikke ved snusbruk, og sammenlignet med røyking har snusbruk liten effekt på kroppen. Iblant har jeg pasienter som forteller at de har klart å kutte ut røyken ved å gå over til snus. Dette innebærer etter mitt skjønn en kraftig reduksjon av risikoen for tobakksrelatert sykdom.

Det er i hovedsak nikotin som er årsaken til at folk ønsker å bruke tobakk. Nikotin fra tobakksplanten tas opp i kroppen, enten man røyker eller bruker snus. Det samme nikotinet brukes for å forebygge abstinens hos røykere, for eksempel nikotintyggegummi og nikotinplaster. Behandling med nikotin er godkjent av medisinsk ekspertise. Jeg går derfor ut fra at nikotin i seg selv ikke er veldig skadelig, for da ville vi vel ikke hatt denne type produkter.

Fra et folkehelseperspektiv ville det naturligvis være mye bedre om all tobakksbruk opphørte. Spørsmålet er om det er et realistisk mål. Det irriterer meg at den aktuelle debatten om tobakk og nikotin er så unyansert. Uansett hva man mener om bruk av tobakk, er det etter min oppfatning helt klart at snus er langt mindre farlig enn røyk. Jeg ønsker derfor å komme med følgende oppfordring: Vær bevist de store forskjellene mellom røyk og snus. Det vil gi en mer ryddig diskusjon basert på korrekte fakta. Oppfordringen går til journalister, legfolk og fagfolk.

Les også:

Les også

  1. Bedre folkehelse uten snus

  2. «Forsøk på snusknebling»

  3. - Fremmer snusbruk med utspekulert argumentasjon

  4. «Personangrep fremfor snusargumenter»