Meninger

Professorvrøvl om homofili

  • Informasjonsleder I Norsk Luthersk Misjonssamband
  • Forf>
  • Av <forf>espen Ottosen<

Homofili.Johan Henrik Schreiner er dessverre ingen pryd for den norske professorstand. Først skriver han en upresis og tendensiøs kronikk om homofili (Aftenposten 7.3.) og mottar en bestemt korreks fra Egil Wyller for tøys om gamle grekere. Men heller ikke når Schreiner skriver om Bibelen, er han til å stole på.I et slags forsvar for sin kronikk (i Aftenposten 10.4.) skriver Schreiner at Paulus "forbyr samleie i ekteskapet etter at man har fått de barna man ønsker seg". Det er rent oppspinn, og Schreiner forsøker heller ikke å vise til noe skriftsted.Realiteten er den stikk motsatte. Paulus ser det seksuelle samlivet mellom ektefeller som naturlig i ekteskapet — uavhengig av befruktning. Derfor gir han denne veiledning: "Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen." (1 Kor 7,5).Johan Henrik Schreiner stiller mange spørsmål når han leser Bibelen. Det er en grei sak. Særlig lurer han på hvorfor bibeltro kristne er negative til homofilt samliv - som Bibelen er - når de ikke er negative til annet Bibelen også fordømmer. Da tenker han for eksempel på baksnakkende og pengegriske mennesker.Ingen bør avvise at det kan være krevende å tolke Bibelen. Schreiner har rett i det. Men det finnes noen viktige tolkningsprinsipper - som for eksempel at Det gamle testamente skal leses i lys av Det nye testamente, og av at enkle tekster skal kaste lys over vanskelige tekster. Når det gjelder homofilt samliv, er min holdning at Bibelen helt entydig ser homofilt samliv som synd - i likhet med baksnakkelse og pengegriskhet. Derfor kan heller ikke en kristen kirke si at griskhet er greit siden så mange mennesker er griske."De homofile gjør ikke ondt mot andre mennesker", sier Schreiner. Jeg forstår selvsagt argumentet. Men for meg er bibeltroskap å akseptere det Bibelen sier - også når en professor i antikkens historie og andre synes Bibelen burde sagt noe annet. Og det gjelder selvsagt i mange andre spørsmål enn spørsmålet om homofili. For eksempel er det rystende at over halvparten av Norges befolkning synes det er greit å snyte på skatten.

Les også

  1. Til og med St. Peter var gift

  2. Paven i våre hjerter ?

  3. De forspilte sjansers liv

  4. Er kirken i en bakevje?

  5. En makeløs pave førte kirken i en bakevje