Meninger

Munch stjålet - igjen

 • Lotte Sandberg

Verden over er man forferdet over at to av hovedverkene i Munch-museets samling, "Madonna" og "Skrik", er stjålet. Ranet føyer seg inn i rekken av Munch-tyverier, og supplerer en lang historie om en enestående arv som er blitt offer for myndighetenes ansvarsfraskrivelse og vanskjøtsel.

Edvard Munch (1863-1944) er den eneste norske billedkunstner av ubestridelig verdensformat — en maler hvis bilder har en enorm virkning på et stort publikum og som folk fra hele verden gjerne kommer til Munch-museet og Nasjonalgalleriet for å se. Maleriene "Madonna" og "Skrik" er ikoniske i den moderne malerkunsten. "Skrik" står som et sinnbilde på vår tids livsoppfatning, og kulturindustriens parafraseringer er utallige. "Skrik" er et av de mest reproduserte motiver i malerkunsten - på linje med Leonardo da Vincis "Mona Lisa". I dette tilfellet henger originalen i det godt bevoktede museet Louvre i Paris.

Stige

Verden spør: Hvordan kunne det skje? Ranet føyer seg inn i en pinlig rekke av Munch-tyverier. Ikke alle har hatt en lykkelig utgang. I 1988 ble "Vampyr" stjålet gjennom et åpent vindu i Munch-museet. Det kom til rette etter kort tid. I 1993 ble "Portrettstudie", et lite portrett av Munchs søster, løftet ned fra veggen i Nasjonalgalleriet - midt i åpningstiden. Bildet er fremdeles ikke kommet til rette. Året etter, kun timer før åpningen av Lillehammer-OL, ble Nasjonalgalleriets versjon av "Skrik" stjålet. Tyvene tok seg inn gjennom et vindu via en stige. En dramatisk etterforskning, med bistand fra Scotland Yard, førte til oppklaring og domsavsigelser. Skandalen var like fullt et faktum. Med alle verdens fjernsynskameraer rettet mot Norge ble det verdensberømte bildet stjålet slik kunstverk vanligvis blir stjålet i Walt Disneys Andeby: Tyvene kunne knapt funnet et mer beleilig tidspunkt enn OL-åpningen. Myndighetene svarte med straks å sette sikkerheten ved norske kunstmuseer på dagsordenen.

Svak vilje

Man kan ikke sikre seg mot alt. Men et kunstmuseum med verdier i milliardklassen må selvsagt være forberedt på det verste - også væpnet ran. Ved Munch-museet opplyses det at man har vært forberedt på muligheten for at et væpnet ran kan skje, og at det har vært et eget alarmanlegg knyttet spesielt til "Skrik".Det eneste vi på nåværende tidspunkt kan fastslå, er at Oslo kommune ikke kan vise til stolte tradisjoner i behandlingen av arven etter Munch (som omfatter 1100 malerier, 15 500 grafiske blad fordelt på 700 motiver, 4700 tegninger og 6 skulpturer). Over år har viljen - og kanskje også evnen - til å ivareta, prioritere, studere og løfte frem det betydeligste i norsk kunst, vært svak.I 1960 ble kunstnerens bolig på Ekely revet. Myndighetene fant selv aldri midler til utvidelse av Munch-museet. Takket være japanske oljepenger kunne dette fullføres i 1993. Museumsdriften på Tøyen har vært sterkt preget av manglende ressurser. Den tekniske bevaringen av Munchs bilder har lenge vært kritisk, en rekke bilder lider under misfarging og avskallinger. Forskningen på Munchs kunst er mer dynamisk i USA og Tyskland enn i Norge. Byrådets bevilgning på 50 millioner kroner fordelt over 4-5 år, kan betraktes som ren nødhjelp.

Mona Lisa

I Norge har Munch i større grad vært gjenstand for by- og kulturpolitiske manøvre enn en estetisk og kunstfaglig interesse. Lokaliseringen av Munch-museet på Tøyen kom som resultat av at prioriteringen av kulturinstitusjoner til Oslos østkant ble viktigere enn - i dette tilfellet - å løfte frem Munchs verk. "Vi har ikke sikret kunstskattene våre godt nok. Dette må vi lære av, og vi må se på rutinene for hvordan vi sikrer skattene", sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar til gårsdagens dramatiske hendelse.Svaret er et ekko av daværende kulturminister Åse Klevelands refleksjon i kjølvannet av kunsttyveriet i Nasjonalgalleriet i 1994. Hvorfor er man i Norge så redd for å gjøre det som er sentralt sentralt; å plassere sentrum i sentrum?"Mona Lisa" befinner seg midt i Paris. Munchs verk befinner seg på Tøyen. Det er ikke sikkert det er den beste løsningen - heller ikke i et sikkerhetsperspektiv.

Foto: MUNCH MUSEUM

<b>Tyveri. </b>Maleriene "Madonna" og "Skrik" er ikoniske i den moderne malerkunsten. I går ble de stjålet. Foto: MUNCH MUSEUM

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Munchmuseet sier farvel til Tøyen etter 56 år

 2. NORGE

  Kunsttyven Pål Engers liv blir TV-serie

 3. KULTUR

  Her kommer de verdenskjente maleriene: Slik blir det nye Munch-rommet i Nasjonalmuseet

 4. KULTUR

  Ber om snarlig gjenåpning av Nasjonalgalleriet i påvente av nytt museum

 5. KULTUR

  Ukens kunst: Blanke ark og nye motiver

 6. KULTUR

  – Bare positivt at Munchs verker er delt mellom flere museer