Meninger

Sykehjem bra, hjemme best | Inga Marte Thorkildsen

 • Sosiale Tjenester (sv)
 • Helse
 • Byråd For Eldre
 • Inga Marte Thorkildsen

Vi skal fjerne stoppeklokkeregime, unødig byråkrati og gi mer fleksibilitet, tillit og myndighet til medarbeidere i førstelinjen, skriver Inga Marte Thorkildsen. Foto: Tor Stenersen

Vi må gjøre mye mer for at eldres eget ønske om å få bo hjemme lengst mulig, kan bli virkelighet.

Aps lokalpolitikere i bydel Østensjø, Karin Svendsen og Knut Elgsaas, skriver i Aftenposten 11. januar at færre sykehjemsplasser vil føre til redusert livskvalitet for eldre og en alvorlig svekkelse av eldreomsorgen i Oslo. Det er selvsagt ikke vår plan!

For det første: Alle som trenger sykehjemsplass i Oslo, skal få det.

For det andre: Vi må gjøre mye mer for at eldres eget ønske om å få bo hjemme lengst mulig, kan bli virkelighet.

Forrige byråd la opp til sterkt svekket bydelsøkonomi, noe som ville gå hardt utover blant annet hjemmetjenestene. Samtidig lot de sykehjemsplasser stå tomme, noe som gikk utover sykehjemsetatens økonomi, og eksisterende sykehjem i Oslo. De virket tilfreds med at kommunale tilbud kunne være dårligere enn private. Dette vil vi ha en slutt på. Det offentlige må ha høyere ambisjoner!

Vi syns det er trist at eldreomsorg er blitt ensbetydende med sykehjem, og at eldrepolitikk er blitt ensbetydende med eldreomsorg. De fleste eldre er en ressurs og vil bidra, mer enn vi inviterer dem til.

Mange kan klare seg mye lenger hjemme hvis vi hjelper dem til å mestre hverdagen. Vi må systematisk spørre: «Hva er viktigst for deg?»

To store utfordringer er likevel at vi må ha flere mennesker inn i de hjemmebaserte tjenestene, helst i hele og faste stillinger. Vi trapper derfor nå opp mot 500 nye årsverk de neste fire årene. I tillegg trenger vi flere frivillige og tilbud som kan inkludere flere ensomme mennesker i et sosialt og meningsfylt liv.

Vi skal også fjerne stoppeklokkeregime, unødig byråkrati og gi mer fleksibilitet, tillit og myndighet til medarbeidere i førstelinjen.

De bydelene som har satset på hjemmetjenestene trenger færre sykehjemsplasser. St. Hanshaugen har siden 2011 bygget opp hverdagsmestringstjenester og har samtidig redusert behovet for sykehjemsplasser betydelig.

Det er både til beste for de eldre og god samfunnsøkonomi.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

 1. Les også

  Kort sagt 15. januar

 2. Les også

  Thorkildsen varsler omlegging av Oslos eldreomsorg

 3. Les også

  Jeg gruer meg til å bli ferdig utdannet sykepleier | Helle Grenheim

 4. Les også

  Kjære Helle. Det er synd at du gruer deg til å bli sykepleier | Bent Høie

Les mer om

 1. Eldre
 2. Inga Marte Thorkildsen

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Fire punkter for en bedre eldreomsorg i Oslo | Inga Marte Thorkildsen

 2. OSLOBY

  Legger ned flere sykehjem i Oslo: 120 plasser forsvinner

 3. NORGE

  Mistillitsforslag fra Frp mot Oslos byråd

 4. OSLOBY

  Store forskjeller innad i Oslo: Ingjerd Johnson (92) får ikke sykehjemsplass

 5. DEBATT

  Tilbudet til eldre bør styrkes | Kristensen og Vånar

 6. POLITIKK

  103 år gamle Alfhild Valeur får ikke sykehjemsplass