Meninger

Jihad betyr ikke krig

 • Hamza Ansari

Når islam, selv under krigstilstander, forbyr drap av uskyldige sivile, hvordan kan denne religionen støtte ekstreme handlinger gjort overfor sivile under vanlige omstendigheter? spør Hamza Ansari. Anonymous

Ekstreme grupperinger og selvutnevnte talspersoner må ikke få lov til å definere sentrale islamske begreper.

Jihad er et av verdens mest misforståtte begreper. Begrepet som opprinnelig handlet om indre renselse, en kamp mot det onde og strid for et samfunn med sosial velferd, blir i dag knyttet opp mot ekstreme elementer som selvmord, blodbad og global terrorisme.

Det er ingen tvil om at jihad er et sentralt begrep innenfor tradisjonell islamsk lære. Selv i Koranen er ordet nevnt ved 35 anledninger.

Problemet oppstår først når enkeltindivider med liten tilknytning til islams primærkilder, skal tolke dette begrepet.

Betyr å streve, ikke å krige

Det være seg ekstremister med tilknytning til ulike religiøse miljøer, eller vestlige religionsvitere som ikke har grundig nok forankring i islamsk vitenskap.

Ordet jihad har sitt etymologiske opphav i det arabiske order jahd, som hverken betyr hellig eller krig.

Begrepets faktiske betydning er å streve: Streve i henhold til din egen kapasitet, for å oppnå det gode. Dette begrepet er ment for å styrke menneskeheten, ikke for å skade eller drepe den. Begrepet er i dag blitt kapret av uvitende individer, og dets reelle betydning er blitt lagt skjul på.

Jihad er et flerdimensjonalt begrep. Det omfatter både spirituelle, veldedige og akademiske aspekter. Blant annet er jihad mot sine egne onde lyster betegnet som den store jihad (jihad al akbar) i profetiske tradisjoner.

Den veldedige dimensjonen av jihad er en del av islams fem søyler. Det er en mulighet for enhver muslim å hjelpe trengende og bidra etter evne og kapasitet. Det er jihad å fremme sosial velferd.

Det faktum at jihad i all hovedsak knyttes opp mot krigselementer, er misvisende, og en forvrengt tilnærming til begrepet. Muslimer har som alle andre rett til å forsvare seg selv dersom man blir utsatt for vold og terror. Dette åpner imidlertid ikke for at enkeltindivider og lokale aktører skal få lov til å ta loven i egne hender.

Ren terrorisme

Det er derfor for eksempel Talibans aktiviteter i Pakistan aldri kan legitimeres. Selv hevder de å kjempe mot Vesten og USA, men har flere tusen sivile drap på samvittigheten. Dette kan aldri kobles opp mot jihad. Deres handlinger er ikke annet enn ren terrorisme.

Selv under krigstilstander er det ulovlig, ifølge islamsk lov, å drepe kvinner, barn og eldre. Prester og andre religiøse ledere skal få lov til å opprettholde sine gudstjenester uten forstyrrelser, og de skal bli behandlet som sivile borgere.

Når islam, selv under krigstilstander, forbyr drap av uskyldige sivile, hvordan kan denne religionen støtte ekstreme handlinger gjort overfor sivile under vanlige omstendigheter?

Ekstreme grupperinger og selvutnevnte talspersoner må ikke få lov til å definere sentrale islamske begreper. Disse må imøtekommes og utfordres med islamske primærkilder -  fatwaen mot selvmordsbombing og terrorisme av Dr. Qadri er et verdifullt verktøy i den sammenheng.

Relevante artikler

 1. VITEN

  Unge, norske muslimer driver «hverdagsmotstand» mot ekstremisme

 2. NORGE

  Ny bok om islamsk humanisme: - Holdningene til likestilling endrer seg raskt i positiv retning

 3. SID

  Hvis jeg velger å drepe, gjør jeg det som enkeltperson | Hibaq Egal (16)

 4. KRONIKK

  Ser vi oss blinde på islam, vil vi aldri vinne kampen mot ekstremisme | Usman Rana

 5. KRONIKK

  Høyreekstreme og radikale islamister styrker hverandre

 6. KULTUR

  Har studert ideologen bak global jihad: – Vesten har mindre å gjøre med denne historien enn vi tror