Den beste medisin mot lavkvalitets ekkokamre er at de brede allmennmediene er best mulig | Jan Arild Snoen

  • Jan Arild Snoen
Noen vil bare stole på medier som bekrefter deres fordommer, skriver Jan Arild Snoen.

Tillit til mediene krever kritikk.

Noen vil bare stole på medier som bekrefter deres fordommer, skriver Jan Arild Snoen.

Mandag ble det årlige tillitsbarometeret til PR-firmaet Edelman offentliggjort.

Selskapet fokuserer på et betydelig fall i tilliten fra året før, noe som også gjenspeiles i Aftenpostens dekning onsdag.

Men begge hopper over at tilliten økte kraftig året før, og at tillitsnivået ligger høyere enn i 2011 og omtrent på nivået fra 2014.

Svingninger kan være tilfeldige

I fjor ropte Edelman høyt om at tilliten hadde økt kraftig siden finanskrisen. I år er det altså full alarm.

Vi bør være forsiktig med å gjøre for mye ut av svingninger som kan være mer eller mindre tilfeldige.

Det gjelder også tilliten til mediene.

Edelman-undersøkelsen omfatter 28 rike, vestlige land og industrialiserende mellominntektsland. Årlige Gallup-undersøkelser viser at tilliten til amerikanske massemedier har falt jevnt siden 2003, med et særlig kraftig fall i fjor.

Tidligere årganger av Edelman-barometeret har i Aftenpostens debattspalter vært brukt som indikasjon på at tilliten til mediene svekkes, men «motbevist» ved å vise til økningen i fjor.

Nå er altså tilliten kraftig ned igjen. Tilliten til næringslivet og staten går litt opp og ned i dette barometeret. Det gjelder også mediene, men her er tilliten nå betydelig lavere enn i alle de fem foregående årene.

Det kan altså se ut til at mediene sliter spesielt mye med tilliten, ikke bare i USA.

Tradisjonelle scorer høyere

Når tallene brytes ned på ulike typer medier, scorer tradisjonelle medier fremdeles betydelig høyere enn nettmedier, men de siste har økende tillit.

Det er ikke så rart at de to gruppene nærmer seg hverandre, siden de i økende grad overlapper.

Tilliten til sosiale medier er betydelig lavere, og den faller også.

Nå stoler 57 prosent på tradisjonelle medier, mens 41 prosent tror på sosiale medier. Det er altså ikke slik at vi tyr til sosiale medier fordi vi stoler mer på dem enn på de etablerte.

Jan Arild Snoen.

Aller mest stoler brukerne på søkemotorene, og her har tilliten økt nesten år for år. Det er uklart for meg hva dette innebærer.

Stoler folk på at søkemotorene leder dem til troverdige kilder, og overlater de dermed kildekritikken til Googles algoritmer?

En undersøkelse fra Den europeiske kringkastingsunionen fra i fjor viser at radio er det mest tillitvekkende medium i EU, etterfulgt av TV, trykte medier, nettet og sosiale medier. Undersøkelsen dekker tidsrommet 2011-2015 og viser ingen tydelig trend, bortsett fra at trykte medier gjør det merkbart bedre de to siste årene.

Svenskene er for øvrig klart mest mistroiske til nettet og sosiale medier.

Norge er ikke med i Edelman, men Dinamo PR gjorde tilsvarende undersøkelser i 2013 og 2014 som viser at tilliten i Norge ligger noe lavere enn gjennomsnittet i Edelman-undersøkelsen.

En undersøkelse i regi av Fritt Ord fra 2014 viser også lav tillit til mediene i Norge.

Beste medisin mot ekkokamre

Selv har jeg skrevet en mediekritikkspalte i mer enn ti år, der det aller meste har dreid seg om faktafeil og skjevheter i de store riksmediene.

Jeg mener fremdeles at leserne, seerne og lytterne skal være kritiske til denne viktige delen av mediene.

Noen vil bare stole på medier som bekrefter deres fordommer

Men i de senere år, der nettmedier med gjennomgående dårligere kvalitet og tendens til ekkokammer har kommet sterkere på banen, har litt tvil sneket seg inn: Bidrar jeg til å undergrave tilliten til medier som tross alt utøver bedre kvalitetskontroll, og bereder jeg dermed grunnen for disse nettmediene?

Jeg tror at svaret er nei: Den beste medisin mot lavkvalitets ekkokamre er at de brede allmennmediene er best mulig, og det fordrer overvåking og kritikk.

Men nisjemediene på nett bør også gås etter i sømmene, selv om risikoen er stor for at enhver kritikk blankt avvises av dem som allerede har gjemt seg langt inne i ekkokammerets kroker.

Vi ser det i USA, der en stor del av Trump-sympatisørene tror på alt han sier, selv det som beviselig er bare tøv. For eksempel tror et flertall av republikanske velgere, ifølge en måling, at Trump fikk flere stemmer enn Clinton, selv om hun rent faktisk slo ham med 2,1 prosentpoeng.

Noen vil bare stole på medier som bekrefter deres fordommer.


På Twitter: @jasnoen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.