Kvinner i mange islamske samfunn er ofte underordnet mannen. Dessverre | Mahammad Rah

rrrr811_doc6mgu3pl7fyvm8w862hh.jpg

Jeg ber enhver muslim om å sette seg inn i koranen fra en ikke-troendes synsvinkel. Bytt ut ord som vantro, avgudsdyrker, kristne og jøder med muslimer. Så skal vi se hva samvittigheten sier.

Den siste tiden har Aftenposten satt fokus på frafalne muslimer, altså mennesker som har valgt å forlate islam.

Én av de som reagerte er 21 år gamle «Umm Ibrahim», som i et Si ;D-innlegg skriver at hun fikk sin frihet som kvinne gjennom islam, og at islam ikke er mer kvinne-undertrykkende enn andre religoner.

Mahammad Rah er én av de frafalne muslimene Aftenposten har skrevet om. Her svarer han «Umm Ibrahim»


Hei, «Umm Ibrahim» (21). Jeg undrer litt over hvorfor du ikke bruker ditt fulle navn!

Du lever jo i et demokrati, der din rett til å ytre deg er noe grunnleggende og ufravikelig. Jeg tror og håper at du ikke frykter forfølgelse på grunn av dine ytringer.

For forfølgelse og undertrykkelse er dessverre en bitter realitet for kritikere, annerledes troende og frafalne i samtlige land som styres etter islamske lover og regler.

Min frafallenhet er en grunnleggende rettighet jeg har, og som jeg benytter meg av. For dette takker jeg det menneskeskapte demokratiet og den åpne norske kulturen.

Mange måter å definere på

Du snakker om islam, men du sier typisk nok ingenting om hvilken retning innen islam du tilhører, eller hvilken lovskole du har dine tolkninger fra. For da kunne jeg spesifikt brukt deres egne autentiske kilder for å besvare deg.

Jeg ekskluderer som oftest Ahmedya-muslimer og liberale muslimer i min kritikk av tradisjonell islamsk teologi og tradisjon. For jeg vet at Ahmadiyaene og liberale muslimer har åpnet opp øynene og er på vei til å reformere islam i en mer positiv retning.

Ahmadiyaene og liberale muslimer har åpnet opp øynene og er på vei til å reformere islam i en mer positiv retning.

Samtidig er jeg ingen tilhenger av å debattere et så tvetydig og mangfoldig kulturelt fenomen som islam.

Vi vet at 1.6 milliarder er svært mange mennesker, og derfor debatterer jeg ikke muslimer, men selve fenomenet islam — spesifikt tradisjonell islamsk Fiqh (teologi).

Jeg oppfordrer deg også til å være forsiktig med å operere med slike tall, da det inne i disse tallene ligger det mange som i prinsippet ikke tror på islam eller forkaster deler av den.

Jeg kjenner selv flere personer som er registrert som medlem i en moske, og som ikke tror på det. Og så er det ennå ikke helt enighet om ahmadiya-muslimer, alawitter, durusere eller til og med liberale og sekulære muslimer er akseptert som muslimer.

For definisjonen på begrepet muslim er like mye omdiskutert blant lærde som kvinnenes plass i en muslimsk samfunn.

Forholder vi oss til den sunnimuslimske salafi-retningen, så faller en stor prosent av de 1.6 milliarder muslimene du henviser til utenfor islamsirkelen.

Les den første artikkelen i serien om de frafalne:

Du bagatelliserer problemet

Tilhører du Shia— eller Sunni-retningen innen islam, så burde du ha visst at det å bryte med denne religionen ikke er så enkelt som du prøver å gi utrykk for.

Det er nemlig allmenn enighet blant lærde at frafalne skal straffes med døden, dersom man skulle forholdt seg til sharialovene innenfor disse retningnene.

Skal jeg tro på det du sier om min religionsfrihet, eller verkene til Shafii, hanafi, hambali, maliki eller den shiaislamske retningen som dominerer den iranske lovgivningen? Kan du arabisk så har du noe lesestoff om saken her.

Jeg håper du med din teologiske bakgrunn tar deg tid til å besvare denne fatwaen.

Hadde du en smule samvittighet, så ville du ha begynt teksten din med å vise medlidenhet for de mange tusen menneskene som lider død, tortur og utstøting fordi de frivillig har valgt det livssynet de identifiserer seg med.

Istedenfor velger du å bagatellisere problematikken ved å si: «Vi leser gang på gang om fem, seks oppmerksomhetssyke «muslimer» eller eks-muslimers syn på 1.6 milliarder mennesker.»

Du sier: «Gjennom årene har jeg lært at det onde og mørket selger best, men kjære journalister, jeg trodde integritet var et ord som fortsatt var i deres ordliste.»

Kan det være derfor man ønsker å tro på en Gud/Allah som brenner annerledes troende mennesker i evig helvete? For i koranen kan man blant annet lese følgene vers om annerledes troende: «Men de vantro som holder vårt ord for løgn, de skal bli ildens folk, og der skal de være og bli.» Koranen 2:38

Eller: «De som fornekter vårt ord, vil vi la møte ilden. Hver gang deres hud er avbrent, vil vi benytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen. Gud er Mektig». Koranen 4:59.

Vær så god, her har du flere verser om den «barmhjertiges» straffemetoder.

Les intervju med Mahammad Rah her:

Svartmaler og tråkker på andres integritet

Den moderne definisjonen av ordet moral er blant annet evnen til å sette seg i andres sted.

Jeg ber deg og enhver annen muslim om å sette deg inn i koranen fra en ikke-troendes synsvinkel. Bytt ut ord som vantro, avgudsdyrker, kristne og jøder med muslimer. Så skal vi se hva samvittigheten sier dere.

Les for eksempel hva din hellige bok sier om de vantro:

«Dere som tror, de vantro er en styggedom! De må ikke komme nær den hellige moske, efter dette deres år! Om dere frykter magre tider, så vil Gud gi dere det dere trenger av sin overflod, om han vil det slik. Gud vet, — er vis. Bekjemp dem som ikke tror på Gud og dommens dag, som ikke forbyr det Gud og Hans sendebud har erklært forbudt og som ikke erkjenner sannhetens religion, av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.» Koranen 10:28 og 29.

Eller: «Det er med dem som ble pålagt toraen, og så ikke kunne bære den, som med et esel som bærer bøker. Det står ille med folk som fornekter Guds ord! Gud leder ikke urettferdige.» Koranen 62:5

Si meg nå, hvem er dem som svartmaler andre og tråkker på andres integritet?

Du forsvarer dine medsøstre i Norge, men glemmer alle de kvinnene som har blitt fengslet i sin egen kropp.

Ennå har jeg ikke gått inn på hadith-tradisjonen.

For mye av det er så ufornuftig, inhumant, demoniserende, generalisende og uempatisk at til og med mange muslimer som Dr. Adnan Ibrahim, irakeren Ayad Jamaladdin og Ahmad Qabanchi, kurderen Dr. Abdurahman Siddiq, egypteren Mohammed Abdullah Nasr og flere andre liberale krefter tar sterkt avstand ifra den og forsøker iherdig å tilbakevise dens autentisitet og autoritet.

Stortingspolitiker Abid Rajas innlegg i debatten har engasjert mange:

Eksempler på kvinners rettigheter

Du sier: «... kurdiske Mahammad Rah (32) sier at en av grunnene til at han valgte å ikke være muslim er på grunn av kvinnesynet i islam. Da begynner jeg spørre meg selv om han virkelig er seriøs. Denne kvinnedebatten har mange tatt før meg, men jeg velger å ta den igjen, til forsvar for mitt eget intellekt og for mine muslimske medsøstre sin ære. Jeg lar ikke en mann som Mahammad fortelle meg hvilke rettigheter islam har gitt meg.»

Du kan selv sitte med en subjektiv oppfattning av at du ikke er undertrykt. For undertrykkelse er noe som en kan venne seg til.

Her prøver jeg ikke å fortelle hvor undertrykt du personlig føler deg.

Likevel er det dessverre en teologisk og kulturell realitet at kvinner i mange kollektivistiske og religiøse samfunn oftest er underordnet det mannlige kjønnet.

Det er dessverre en teologisk og kulturell realitet at kvinner i mange religiøse samfunn oftest er underordnet det mannlige kjønnet.

La meg ta kvinnerettighetene i tradisjonell islamsk (fiqgh) teologi som eksempel:

• Kvinnen arver halvparten av en mann.

• To kvinner telles som ett vitne i retten.

• Kvinner kan ikke ta imamrollen.

• Kvinner kan ikke være statsledere.

• Kvinner kan ikke være dommer i retten.

• Mannen kan ha fire koner samtidig. Dette i tillegg til såkalte «Malak alyamin», eller slavinner.

• Kvinnen kan ikke gå ut av huset uten en mannlig følge.

• Mannen kan slå/gi stryk til kvinnen, dersom hun ikke adlyder.

• Kvinnens utseende og stemme anses som «Aora/عورة ». Altså noe som vekker mannens lyster, og derfor noe som må kvinnen skjule.

• Kvinner er frarådet å gå med sko som lager lyd. Eller bruke parfymer når de går ut. Dette for å ikke tiltrekke oppmerksomheten fra menn.

• Mannen anses som kvinnes overformynder, og derfor en hakk over henne.

• En muslimsk kvinne må alltid vær villig til å gi mannen sex. For ellers vil englene forbanne henne.

Når det gjelder det kulturelle, så er vi alle vitne til kvinnens situasjon i de fleste muslimske land.

Les også:

Islamistiske retorikere viser viser ofte til andre

Det at du aksepterer og føler deg lykkelig av dette er en ting, men du har ingen rett til å bagatellisere at flere millioner kvinner i muslimske land er underlagt streng juridisk og sosial kontroll i Allahs navn.

Du forsvarer dine medsøstre i Norge, som nyter alle de frihetene andre kvinner i samfunnet har, men glemmer alle de kvinnene som har blitt fengslet i sin egen kropp.

Eller anser du kanskje ikke disse som dine medsøstre?

Du har rett i at mann og kvinne har samme religiøse plikter. Men for de som ikke tror på religionen, så har slike argumentasjoner ingen verdi.

Du har rett i at mann og kvinne har samme religiøse plikter. Men for de som ikke tror på religionen, så har dette ingen verdi.

Den moderne kvinnen, troende eller ikke troende, er opptatt av de verdslige rettighetene.

Når man i moderne samfunn snakker om likestilling, så snakker man om like muligheter, om lik lønn for lik arbeid, om at en mann ikke er naturlig overordnet en kvinne, bare fordi det står i en eller annen helliggjort bok.

Likestilling handler om sosiale og politiske rettigheter for alle borgerne i landet uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet, livssyn og religion.

Det er en typisk del av de islamistiske retorikernes strategier når de kommer til kort i en diskusjon, å forsøke å fremheve andre religioners, eller kulturers, mørke sider.

De går tilbake i historien og snakker om Platon, Aristoteles, Hitler og Stalin. Eller om USAs og Russlands politikk.

Jeg og mine meningsfeller anser ikke de nevnte personene eller noen andre filosofer og vitenskapsmenn som noe annet enn at de var og er mennesker og barn av sin samtid. Vi forherliger ikke deres handlinger eller skrifter.

For våre tanker er frie til å lese selv, velge det gode og forkaste det som er mindre godt. Slik har den moderne og humanistiske moral blitt til.

Derfor kan man med stolthet skryte av at land som baserer sine lover og regler på den humanistiske, demokratiske og sekulære verdiene er utvilsom mye bedre land å bo i.

Tre muslimske kvinner skriver:

Jeg tar sterk avstand fra islam

Si meg. Hva har du å vise til av forskning og historie om samfunn som styres eller er blitt styrt etter religiøse/islamske premisser, annet enn undertrykkelse og forfølgelse?

Til slutt vil jeg påpeke at jeg ikke har valgt bort religionen fra mitt liv, bare på grunn av manglende rettigheter for kvinner, men fordi religionen ikke klarer å besvare mine eksistensielle spørsmål.

Min samvittighet klarer ikke å tro på en Gud som straffer mennesker i evig helvete, mens andre sitter i en umoralsk paradis og ser ned på og ler av de som brennes.

Min samvittighet klarer ikke å tro på en Gud som straffer mennesker i evig helvete, mens andre sitter i en umoralsk paradis og ser ned på og ler av de som brennes.

En religion/ideologi som deler menneskeheten i poler og setter dem opp mot hverandre, og som oppfordrer sine tilhengere til å ha minst mulig kontakt med de andre, er for min del en menneskefiendtlig og ufornuftig religion/ideologi som jeg tar sterk avstand ifra.

Jeg håper jeg har vært klar og tydelig nok.

Lese mer om islam?

Les den første artikkelen i serien om de frafalne:

Les intervju med debattant Mahammad Rah her:

Hele innlegget til «Umm Ibrahim», som Mahammad Rah svarer på:

Stortingspolitiker Abid Rajas innlegg i debatten har engasjert mange:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.