Meninger

Grønland med grønne soner

Det er noen brikker som mangler i bildet som tegnes av moralpolitiets aktivitet i bydelen Grønland.

Å påstå at en tekst som ble skrevet i et gammelt språk for flere hundre år siden formidler én sannhet og et sett for moral er noe som stadig motbevises, særskilt av troens tilhengere. Det samme gjelder for generaliserende beskrivelser av folkegrupper, hvor man i beste fall skaper en grå masse.

Når fornuften og den logiske refleksjonen svikter et par hakk til, blir massen til et svart får. Men i det brede feltet mellom ayatollah Khomeini og Salman Rushdie finnes en tros mange ulike ansikter og stemmer, og på bydelen Grønland som nå beskrives som en lukket muslimsk sone som vrimler av moralpoliti, hets og trakassering, finnes det fortsatt grønne soner og rom for mangfold.

Manglende tilpasning

Det blir feil å underslå de klart negative sosiale trendene i bydeler hvor folk fra land som ikke har erfaring med sekularisering utgjør en betydelig andel av innbyggerne. Medias fokus på manglende tilpasning hos muslimer er også berettiget siden modernitetsprotesten er mest tydelig hos denne gruppen.

Men på veien fra det å konstatere at vi står overfor store sosiale og verdimessige utfordringer, til å fremstille muslimer som en ghettodannende og bakstreversk gruppe, blir det surr. Det er noen brikker som mangler i bildet som tegnes, noe forblir usagt og pilen peker i én eneste retning.

En burkakledd kvinne som triller en barnevogn går forbi en ung muslimsk kvinne som sitter på en trendy café på Grønland. Kameras linse rettes mot burkaen og journalisten noterer ned historien om moren som hadde skjelt ut sitt barn for å ha lekt med svinespisende norske barn.

Protester fra den utilslørte kvinnen, som drikker offentlig under fastemåneden, som er gift med en ikke-omskåren norsk mann og som nekter å la sitt barn vokse opp i et konservativt skolemiljø brukes for å forsterke dette inntrykket, nemlig at når det gjelder integrering av muslimer, går utviklingen den veien høna sparker.

Homofile sparket

Og jo da, jeg har fått med meg at to homofile menn var blitt sparket i nettopp denne bydelen, og høyst forkastelig var det, men norske homofile som ikke tør leie hverandre og vise sin kjærlighet finnes i mange «hvite» områder i dette landet.

Svenska Dagbladet hadde en større sak om islam hvor man intervjuet ti svenske muslimer om sitt forhold til islamsk tro og kultur (10. januar). Ti muslimer representerte intet mindre enn ti ulike syn på islam. De var alt fra ateisten til konvertitten som syntes synd på alle dem som ikke hadde oppdaget den store og ene sannheten.

Når det gjaldt synet på sekularismen utpekte den ene Iran som idealsamfunnet, hyllet Khomeini og ville ha religion og politikk i samme røret, mens tilhengeren av islamsk mystikk fokuserte på den indre opplevelsen og den enkeltes forhold til Gud. Noen tolket budskapet i en konservativ retning, andre mente bestemt at islam sto for liberale verdier og demokrati.

Alle disse finnes på Grønland og andre innvandrerbydeler, og bildet må kunne reflektere deres livsstiler, tolkninger og visjoner.

Les også

  1. Moralkontroll i Oslos innvandrergater

  2. - Moralkontroll bør tas opp i moskeene

  3. - Mange har sett en annen vei og tenkt at dette går over

  4. Moralproblemet splitter