Meninger

Slett meg!

  • Morten Abel

Stadig oftere får vi henvendelser fra personer som vil ha slettet eller endret gamle artikler på nettet. Som oftest er det søkemotoren Google som oppleves som et problem.

Morten Abel

Et du omtalt på nettet, ligger det der for alltid. Det ikke alle er klar over, er at det samme gjelder når du er omtalt i papiravisen. Ikke bare legges mye stoff fra papiravisen over i nettavisen, men papiravisen er nå også tilgjengelig på nettet som e-avis og historiske arkiver. Nettet kjenner ingen plassproblemer som krever sletting, og de aller fleste mediehus vil stille veldig strenge krav for å fjerne eller endre artikler som er publisert.

Angrer

Begrunnelsen for å kreve sletting er ofte at den omtalte skal søke jobb, og at man er redd for at den potensielle arbeidsgiver skal gjøre et Google-søk på navnet. Da kommer den gamle artikkelen opp hvor man har uttalt noe man angrer på siden, eller man har fremstått med en historie som man frykter vil bli oppfattet negativt.

Mediene jakter ofte på såkalte case’er, alminnelige mennesker som kan gi historiene et ansikt. En artikkel om arbeidsledighet trenger kanskje et intervju med en arbeidsledig, eller en som går på ledighetstiltak for å få jobb. Men når vedkommende så skal søke, er det kanskje dette ikke så attraktive opplysninger på en CV.

Ikke fornøyd

Men det kan også være en som er blitt intervjuet og avbildet sammen med sin kjæreste – som etter noen år ikke er kjæreste lenger. Eller det kan være dem som rett og slett ikke er fornøyd med bildet.

Mest alvorlig er det kanskje for tidligere kriminelle som har sonet sin dom, og som prøver å etablere et nytt liv. Men en nettavis kan ikke uten videre endre artikler som utgjør et slags historisk arkiv. For en papiravis er det umulig.

Aftenposten stiller følgende krav for å gå med på å slette:

*** Det foreligger en vesentlig feil i artikkelen**

*** Det dreier seg om private forhold uten offentlig interesse som kan være til stor belastning for den omtalte**

*** Det er bilder eller utsagn fra mindreårige**

*** Det er snakk om å beskytte personer mot seg selv eller andre**

Men for de fleste er ikke det viktigste at artikkelen blir slettet, men at den ikke dukker opp hver gang noen googler deres navn. Derfor tilbyr vi ofte en mellomløsning som ordner problemet.

Vi avindekserer artikkelen slik at den ikke blir søkbar på Google. Da blir de fleste fornøyd, og vi har ikke laget noe «hull» i nettarkivet.

**MORTEN ABEL

redaktør**