Nytt år uten fordommer

Vi bør konsentrere oss om likhetene mellom kulturer istedenfor ulikhetene.

Paul Beaumont peker på enviktig problemstilling i kronikken sin i Aftenposten 29.desember. Hanbeskriver hvordan det oppleves å være midlertidig avholdsmann og at det ersosialt stigmatiserende. Nesten alle sosiale sammenkomster er sammensveiset medalkohol og det å drikke er en nøkkelfaktor i å finne seg venner, understrekerhan.

Attiq Sohail

Dette gir et innblikk i hvordan hverdagen er for avholdsmenn på livstid.Alle skal møtes over en pils på kvelden, skal på lønningspils, fredagspilseller festpils. Kronikken er interessant og bunnløst ærlig fordi Paul Beaumontselv er en tilhenger av drikkekulturen og finner seg selv som en sosialtavviker uten denne tradisjonen. Han er glad i og komfortabel med en kultur derman må spy på hverandres sko for å bli godt kjent. Å være avholdsmann opplevessom en så stor skam at han heller velger å lyve og late som han drikker. Hanavslutter kronikken med å si at han fortsatt vil unngå ikke-drikkere. Hvorkommer denne skepsisen til avholdsmenn fra? Er det grunnet frykten for deresreligiøse overbevisning eller myten om deres sære personlighet?

Vi trenger ikke stemmer som byggeropp under assimilering eller svake vesener som ikke klarer å motstå samfunnetssosiale press. Istedenfor denne fallitterklæringen anmoder jeg folk flest til åleve livene sine med den friheten de ønsker. I 2013 skal vi ikke væreredde for sosialt press. Kan vi ikke legge alle fordommene og generaliseringenbak oss som et nyttårsforsett!

Les også

- Å drikke er en nøkkelfaktori å finne venner i Norge

Vi trenger ikke stemmer somAbid Raja i 2013 som sier at muslimer blir flasket opp med jødehat og samtidigforsikrer seg for deres forsvar ved å si at de taler med to tunger og ikke tørå påstå det offentlig. Dette er billig, enkel og stemmesankende politikk somikke hører hjemme i noen form for sivilisertsamfunnsdebatt. Nordmenn medminoritetsbakgrunn som er født i Norge, snakker bedre norsk enn morsmålet ogsom føler seg som en turist i foreldrenes hjemland bør ikke føle segfremmedgjort i Norge. Etniske nordmenn bør se på medienes overforenklede bilde avmuslimer med dyp skepsis. Vi bør konsentrere oss om likhetene istedenforulikhetene.

I 2013 skal vi ikke væreredde for sosialt press

Til tross for forskjellige verdier, forhold til alkohol og religiøsoverbevisning har etniske nordmenn og muslimer enorme likheter som mediene ersvært uinteressert i. Vi er alle opptatt av like daglige gjøremål. Jobbe,husarbeid, oppdra barn og ta seg tid til familie og venner. Vi deler også desamme utfordringene og bekymringene i forhold til dette. Dette vet alle som harvenner med minoritetsbakgrunn, men de som kun kjenner sistnevnte gjennommediene får inntrykk av muslimer som noen eksentriske og mystiske mennesker somArfan Bhatt og Ubaydullah Hussain som tenker på hvordan man skal gjøre omGrønland til en islamsk stat eller hvordan man skal skremme jøder.

De misbrukerreligionen til å fremme sine reaksjonære ideer og begår sine nattsvartehandlinger som et slags vekkerop.

Jeg håper at 2013 er fri forfordommer og fremmedfrykt og at ingen lar seg farge av Abid Rajas løgn og ikkeser på enkelte ekstremister som representative for muslimer etter medienes overfokus på dem.

Godt nyttår!