Meninger

Syndebukken Klomsæt

 • Leder

Oslo tingrett har opphevet oppnevnelsen av advokat Sigurd Klomsæt som bistandsadvokat for en av de overlevende fra terroraksjonen på Utøya. Begrunnelsen er at retten mener det er bevist at bilder som ble offentliggjort i fire medier, blant dem Aftenposten, 3. februar, stammer fra en CD som politiet samme dag utleverte til Klomsæt i egenskap av bistandsadvokat.

Aftenposten kommenterer aldri kilder til våre opplysninger. Publiseringen er fullt og helt vårt eget ansvar. I lys av det mener vi at Oslo tingrett går ut over sitt kompetanseområde når den i kjennelsen skriver at offentliggjøringen av bildene ikke hadde et aktverdig formål. Og vi tar avstand fra rettens konklusjon om at bruken av bildene viser at mediene ikke har reelle begrensninger med hensyn til offentliggjøring av opplysninger fra 22. juli-saken.

Uten et absolutt kildevern ville hverken vi eller andre medier kunne utføre den delen av vårt samfunnsoppdrag som går ut på å avdekke kritikkverdige forhold der kildene av ulike grunner ikke ønsker å stå frem. Når det er sagt, har vi respekt for at det er rettens oppgave å vurdere om advokater har brutt de retningslinjer de må forventes å operere innenfor.

Det er likevel spesielt at advokat Klomsæt blir stående alene som syndebukk når det gjelder lekkasjer til mediene. Oslo tingrett sier da også at den ikke utelukker at det er kommet lekkasjer fra andre steder, for eksempel politiet. Vi forutsetter at slike lekkasjer tas like alvorlig.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Wara: «Skammelige og ynkelige» lekkasjer fra politiet

 2. NORGE

  Med 50 løpegutter skal han ha kontrollert Oslo-bydelen i lang tid. Nå er 34-åringen tiltalt for grov vold og drapstrusler.

 3. SPORT

  Klomsæt kastet i hockeyforbundets domsutvalg

 4. NORGE

  Tre drapstiltalt for å ha knivstukket og tent på 49-åring fra Dokka.

 5. NORGE

  Politiet om Scandinavian Star: Ingen bevis for flere brannstiftere

 6. NORGE

  Advokater vil granske alle Jensens straffesaker