Meninger

Vi ønsker ikke å tjene penger på barn

  • Petter Nome

Et forbud mot energidrikker vil trolig gjøre produktet enda mer attraktivt blant dem som er for unge til å drikke det, mener Petter Nome. Foto: Fotolia, NTB Scanpix

Symbolpolitikk og demonisering fører ikke noe godt med seg, selv om begge deler står sterkt i norsk helsedebatt.

Petter Nome

Er det uetisk å sponses av energidrikker? Ja, mener generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke i Aftenposten 8. juni. Han skildrer en bransje som pumper penger inn i ekstremsport og ungdomskultur for å få barn og unge til å tylle i seg sukker og koffein. Han ber Bryggeriforeningen «verne om de unge» og støtte et forbud mot markedsføring av energidrikker mot barn og unge.

For det første: Vi deler Jahrens bekymring for bruk av energidrikker blant barn og unge. Produktet er ikke beregnet for barn, og egner seg ikke for barn. Derfor har vi tatt initiativ til et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og energidrikkleverandørene for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan bevisstgjøre foreldre og trenere om at disse drikkene ikke har noe å gjøre på trening og stevner for barn. Dette arbeidet er i gang.

Alle produktene er også tydelig merket med koffeininnholdet

For det andre: Energidrikker er lovlige produkter med omtrent samme koffeinmengde som kaffe. De er helt trygge, men bør drikkes med moderasjon, også av voksne. Men mange voksne har glede og nytte av dem for å holde seg våkne og kvikke bak rattet, på nattevakt, i eksamensinnspurten, i selskapslivet og så videre.

Det europeiske mattilsynet, EFSA, konkluderte nettopp med at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å behandle energidrikker annerledes enn kaffe, te, og andre drikker som inneholder koffein.

For det tredje: Energidrikker markedsføres ikke mot unge under 16 år. Bransjen i Norge har strengere interne regler for sponsing og markedsføring mot ungdom, enn 13-årsgrensen som er fastsatt av Matvarebransjens Faglige utvalg (MFU).

Alle produktene er også tydelig merket med koffeininnholdet, og at de ikke er egnet for barn, gravide og ammende. Dette er i tråd med retningslinjene til den europeiske organisasjonen for brusprodusenter, UNESDA.

For det fjerde: Energidrikkprodusentene sponser ikke arrangementer som er rettet mot barn. Vi vil fortsette den åpne dialogen med Idrettsforbundet om ansvarlig sponsing, for å sikre at idretten fortsatt kan nyte godt av sponsormidler.

For det femte: Mange av eksemplene kronikkforfatterne trekker frem som uheldig sponsorvirksomhet gjelder Red Bull. De er ikke medlemmer i vår forening og jeg vil hverken forsvare eller angripe dem. Imidlertid irriterer det meg at selskapet ikke stiller opp i offentlig debatt. Det er feigt.

Vi er åpne for å diskutere alle typer tiltak med alle aktører som vil møte oss i tillit til at vi har et felles mål

For det sjette: En del helsedebattanter i Norge later til å ha klokkertro på lover og reguleringer. Det har ikke vi. Et forbud vil trolig gjøre produktet enda mer attraktivt blant dem som er for unge til å drikke det.

For det syvende og siste: Flere aktører i denne debatten tegner et bilde av en kynisk bransje som bare blir verre og verre. Det er et dårlig utgangspunkt for å løse problemene.

Vi ønsker ikke å tjene en krone på salg til barn. Vi er åpne for å diskutere alle typer tiltak med alle aktører som vil møte oss i tillit til at vi har et felles mål. Vi vil også støtte tiltak, selv om de rammer bransjen, hvis de er kunnskapsbaserte og beviselig virker.

Men symbolpolitikk og demonisering fører ikke noe godt med seg, selv om begge deler står sterkt i norsk helsedebatt.

Få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger påFacebookogTwitter

Les også:

  1. Les også

    Én boks og barnet nærmer seg overdose