Uetterrettelige påstander om bistand

  • Kjell Roland
Professor Tor A. Benjaminsen påstår i Aftenposten 18. desember at Kristin Clemet og Norfund utelater fortellingene til «taperne» (ment som småbøndene), og bare forteller om «vinnerne» (investorene).

Professor Tor A. Benjaminsen påstår i Aftenposten 18. desember at Kristin Clemet og Norfund utelater fortellingene til «taperne» (ment som småbøndene), og bare forteller om «vinnerne» (investorene). Det forundrer meg at professor Benjaminsen velger å gå ut med udokumenterte påstander fra «fem tilfeldig valgte familier» på risfarmen Agrica, et prosjekt som omfatter mer enn 35.000 mennesker. Og det forundrer meg enda mer at professoren gjentar beskyldningene som ble fremmet av en annen «forsker» sist sommer, men som da ble grundig tilbakevist og dokumentert fra selskapets side (Bistandsaktuelt 5. august).

Flytteprosessene som Benjaminsen refererer til var lagt opp slik at lokalsamfunnet og berørte individer selv besluttet hvor de skulle flytte og hvilke jordområder de skulle dyrke. Selskapet etablerte en klageprosess der misfornøyde kunne henvende seg og få sin sak vurdert av en uavhengig komité. Hvorvidt bøndene som Benjaminsen refererer til har fremmet sine krav overfor denne komiteen eller ikke, sier Benjaminsen ikke noe om. Hvis ikke sannhetsgehalten i påstandene på noen måte er undersøkt denne gangen heller, blir dette å spre sladder mot vitende og vilje.

Jeg er selvfølgelig enig med Benjaminsen om at i enhver investering må det settes krav om at lovverket følges og at det tas hensyn til lokalbefolkningen. Konstruktiv kritikk er nyttig og velkommen, men uetterrettelige påstander basert på uttalelser fra tilfeldige enkeltpersoner fremført av «forskere», bør det bli slutt på.