Meninger

Uten frivilligheten stopper Norge

 • Aftenposten Redaksjon

PÅSKEN er det store, nasjonale utstillingsvinduet for frivillig innsats i Norge. Mens de fleste andre ferierer, rykker et stort antall frivillige hjelpe— og redningsmannskaper opp i fjellheimen og andre påskeferiemål, i beredskap for å bistå.

Men denne innsatsen fra blant andre Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp, gir bare et glimt av den totale frivillige innsats som ytes hver dag over hele landet.

Det finnes over 80 000 lag og foreninger i Norge, med til sammen ca. 10 millioner medlemskap.

Halvparten av Norges befolkning over 16 år bidrar med frivillig arbeid hvert år. Dette betyr at Norge, sammen med Sverige, er på førsteplass i verden på dette området.

OVER HALVPARTEN av det frivillige arbeidet gjøres i kultur- og fritidsorganisasjoner, inkludert idrett. Hvor mye rikere er ikke barns oppvekst på grunn av denne formidable innsatsen?

Det frivillige, ulønnede arbeidet på ulike arenaer tilsvarer hele 115 000 årsverk. Verdiskapningen i frivillig sektor utgjør over 100 milliarder kroner, og frivillig arbeidsinnsats står for over halvparten av dette.

Men den frivillige innsatsen gir ikke bare en avlastning for statskassen, som ellers hadde måttet dekke opp en del av den jobben som gjøres ulønnet. Vi er enig med organisasjonen Frivillighet Norge når de lister opp de mange andre positive ikke-økonomiske og ikke målbare funksjonene det frivillige arbeidet har:

De er viktige møteplasser for mennesker, de fungerer som demokratiskoler, skaper engasjement, identitet og tilhørighet, er kanaler for påvirkning, fungerer som samfunnets vaktbikkjer, er arenaer for læring, bidrar til et godt oppvekstmiljø, styrker folkehelsen og skaper aktiviteter. Og på toppen av det hele leverer de viktige velferds- og beredskapstjenester.

DET FRIVILLIGE ARBEIDET har en lang tradisjon i Norge. Etter at sentrale nasjonsbyggende institusjoner som Stortinget, Høyesterett, Universitetet i Oslo og Norges Bank ble grunnlagt på begynnelsen av 1800-tallet, skjøt utviklingen av det sivile samfunnet fart midt i det samme århundret.

Avgått visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad viste i en tale nylig til et eksempel på denne utviklingen, slik den er beskrevet av historikeren Jan Eivind Myhre:

Bare i Løten på Hedmark ble det i perioden mellom 1850 og 1898 stiftet 60 lag og foreninger. Alt fra skytterlag, syklubber og sangforeninger til politiske lokallag, indremisjon og arbeiderforeninger.

Som Qvigstad sa det: Med mange felles arenaer blir tilliten mellom folk i samfunnet høyere. Tillit bidrar til å "smøre maskineriet". Kan du stole på din avtalepartner, trenger du ikke å sikre deg mot alle tenkelige utfall i kontrakten. Slik kan gjensidig opparbeidet tillit gjennom frivillig arbeid også gjøre næringsvirksomhet smidigere.

VI HAR MYE Å TAKKE det frivillige Norge for, og derfor var det også helt på sin plass at statsminister Erna Solberg i går besøkte Norges Røde Kors for å hedre og takke de mange tusen frivillige som bruker påsken enten til beredskapstjeneste i fjellet eller til å skape aktivitetstilbud i bygd og by gjennom påsken.

Regjeringen bør samtidig kvittere med å oppfylle sine løfter om å gjøre rammebetingelsene for det frivillige arbeidet enklere, både praktisk og økonomisk.

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Momskompensasjon for frivillige organisasjoner er underfinansiert

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Å gi er å få. Det vet hundre tusen norske frivillige i sommer. | Knut Olav Åmås

 3. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Frivilligheten er avgjørende for Norge

 4. DEBATT
  Publisert:

  Hvem har ansvaret for hverdagsintegrering?

 5. SPREK
  Publisert:

  Frivillig arbeid gir bedre helse: - Det er terapi

 6. DEBATT
  Publisert:

  Norge får en regjering med svar på de utfordringene landet må møte. Det er jeg glad for.