Meninger

Det enkelte barnets konkrete situasjon er viktigst for delt bosted ved skilsmisse | Mai Heide Ottosen

 • Sfi – Det Nationale Forskningscenter For Velfærd. Danmark
 • Seniorforsker
 • Mai Heide Ottosen

Mai Heide Ottosen har medvirket til danske undersøkelser om delt bosted for skilsmissebarn. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

I debatten om delt bosted for skilsmissebarn er det blitt vist til dansk forskning som et argument for å gjøre delt bosted til selve utgangspunktet ved samlivsbrudd. Jeg vil opplyse om hva danske undersøkelser, som jeg har medvirket til, også sier om deleordningen.

Dette er debatten:

Les også

Frode Thuen: Er 50/50 den riktige fordelingen ved brudd?

Les også

Lytt til barna ved samlivsbrudd! svarte barneombud Anne Lindboe

Les også

Du verden hvor sikker Frode Thuen er

Les også

Barneombudet sjokkerer på Dagsnytt 18!

Vanskelig å trekke generelle slutninger

Det er ikke tilfeldig hvem som får delt bosted. I Danmark er deleordninger stort sett et urbant middelklassefenomen som særlig praktiseres av ressurssterke, velutdannede foreldre fra høyere arbeiderklasse (Ottosen et. al. 2014). Disse barna har bedre forutsetninger for å klare seg bra.

En dansk undersøkelse, som har fulgt 6000 barn gjennom hele oppveksten, viser at fundamentet for foreldreskapet etter samlivsbruddet ofte legges før foreldrene går fra hverandre (Ottosen, 2000, 2001, 2004, 2012, 2014).

De skilsmissebarna som fordeles likt mellom far og mor har oftere hatt fedre som deltok mens de var små og familien var intakt, de har levd lenger som kjernefamilie, de har ofte foreldre som blir skilt av «udramatiske» årsaker, og de har sjelden opplevd vold og misbruk.

For dem blir delt bosted en naturlig forlengelse av det delte familielivet. Disse foreldrene har gode forutsetninger for å samarbeide. Og det gjør de! Det virker positivt på barns trivsel.

Men nettopp fordi disse «delebarna» har foreldre med spesifikke kjennetegn er det vanskelig å trekke generelle slutninger om hva som vil være bra for skilsmissebarn.

Bekymringsverdig utvikling

I takt med at delt bosted blir mer utbredt, vil ordningen tiltrekke foreldre som har dårligere forutsetninger og færre ressurser for å samarbeide godt om barna. En ny, norsk studie av Kitterød et.al. (2016) viser at flere høykonfliktforeldre velger delt bosted. Det er bekymringsverdig, for det er ikke lett å være barn hvis delt bosted er det eneste mor og far kan bli enige om.

De barna lever en oppstykket tilværelse med to helt adskilte familieliv, uten noe som bygger en bro mellom dem.

I de familiene er det sjelden særlig rom for å lytte til hvordan barnet selv opplever ordningen. Det viser både danske (Ottosen, 2011, 2013) og norske studier (Haugen et. al. 2015).

Slike funn taler for at valg av bosted ikke bør basere seg på hva undersøkelser kan si om et statistisk gjennomsnittsbarn, men i stedet må ta utgangspunkt i hva som passer best for det enkelte barnets konkrete situasjon.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Interessert i å lese mer? Her er noen forslag:

 1. Les også

  Sissel Gran: Til livet skiller oss ad

 2. Les også

  Hei, pappa. Hvorfor er du ikke glad i meg?

 3. Les også

  For voksne er skilsmisse en løsning på problemene. For barna er det altfor ofte et problem uten løsning

 4. Les også

  Alt var gjort «etter boka», men jeg var splittet i to. Jeg visste ikke hvor jeg hørte hjemme lenger

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Ingen grunn til å advare mot delt bosted

 2. KRONIKK

  Det finnes ingen klare svar om hvilke samværsordninger som er best

 3. NORGE

  Ungdom med delt bosted har færre psykiske plager enn andre skilsmissebarn

 4. DEBATT

  Delt bosted kommer best ut

 5. KRONIKK

  Delt bosted er best ved samlivsbrudd

 6. DEBATT

  Et moderat forslag om delt bosted: Unødvendig og uheldig | Andenæs, Tjersland og Kjøs