Meninger

Guttas kropp - deres valg

  • Anne Lindboe
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mangler mot til å diskutere de reelle problemstillingene i debatten om omskjæring av guttebarn. Det er et svik mot barna, skriver Anne Lindboe.

Vi må utsette eventuell omskjæring av gutter til de kan bestemme selv.

Helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mangler mot til å diskutere de reelle problemstillingene i debatten om omskjæring av guttebarn. Det er et svik mot barna.

Debatten mangler fokus på det viktigste argumentet av alle - barnets rett til selv å bestemme over sin egen kropp.

Helsedepartementet argumenterer med at vi ikke kan forby omskjæring av guttebabyer fordi ingen andre land gjør det. Dette er et underlig argument fra myndighetene i et land som tradisjonelt setter menneskerettigheter høyt, og ikke går av veien for å ta kontroversielle politiske beslutninger dersom det anses som nødvendig.

Ifølge FNs barnekonvensjons artikkel 12 har barn rett til medbestemmelse over viktige forhold som angår dem selv. FNs barnekomité er også klare på at de forventer seg mer av Norge og de andre nordiske land når det gjelder det å respektere barns rettigheter.

Mine erfaringer

Som tidligere barnelege har jeg selv hatt små pasienter som har grått av smerte på grunn av infeksjon i etterkant av omskjæring. Mødrene har vært fortvilte, og lurt på om det var riktig å utsette barnet sitt for inngrepet. Andre foreldre har fortalt meg om hvor hjerteskjærende de opplevde det å se den smerte og redsel deres lille barn følte under inngrepet, og kvier seg for å utsette flere av sine barn for dette.

Anne Lindboe

Dersom det nå skal være slik at inngrepet skal gjøres i regi av det offentlige, vil presset mot de foreldrene som ønsker å avvente en eventuell omskjæring bli enda større.Omskjæring av gutter i sykehusets regi er heller ikke noen garanti for et komplikasjonsfritt inngrep. Sykehusinfeksjoner med hissige bakterier, uventede blødninger og sammenvoksninger er smertefulle komplikasjoner som kommer til å ramme flere av babyene. Er vi villige til å la dem betale denne prisen for å unngå å støte deres foreldre?

Det må understrekes at det er ingen medisinsk grunn til å omskjære små guttebarn i dagens Norge. Argumentasjonen om at det forebygger spredning av kjønnssykdommer og HIV hos voksne menn i land med dårlig tilgang til prevensjon er ikke noe argument for å omskjære små guttebarn i Norge. De få spedbarna som trenger fjerning av forhuden på medisinsk indikasjon skal selvfølgelig få gjennomført dette.

Nedre aldersgrense

Jeg er ikke motstander av omskjæring dersom dette foregår av fri vilje, og har forståelse for at dette er et viktig ritual for både muslimer og jøder. Omskjæring er et inngrep på barnekroppen som det ikke er mulig å reversere, og som kan føre til alvorlige medisinske komplikasjoner. Jeg mener derfor at vi må utsette inngrepet til gutten er blitt så stor at han selv kan beslutte om en omskjæring er noe han ønsker å gjennomføre, og anbefaler derfor en nedre aldersgrense på 15 eller 16 år.

Holdningsendring til omskjæring

Den minst inngripende formen for omskjæring av jenter, fjerning av klitorisforhuden, er å sammenligne med omskjæring av gutters forhud. Vi har heldigvis forbud mot alle typer omskjæring av jenter i Norge i dag.

Det ble i flere miljøer oppfattet som støtende og et angrep på islamsk tradisjon og religionsfrihet når Norge innførte et totalforbud mot omskjæring av jenter. En studie av Abdi Gele viser at mer kunnskap omkring religiøse og helsemessige sider ved skikken har ført til at miljøene er på vei bort fra sine tidligere holdninger. Flere ser i økende grad på omskjæring av jenter som en unødvendig helserisiko.

Dette er viktige erfaringer å bringe med seg når vi nå diskuterer omskjæring av gutter. Helseministeren burde derfor sette inn nødvendige midler på opplysningsarbeide omkring helserisikoen ved omskjæring av guttebarn. Det vil øke forståelsen av hvorfor det er nødvendig å vente med denne skikken til gutten er i stand til å bestemme selv.

Rett til medbestemmelse

Dersom vi velger å sette foreldrenes kultur og religionsfrihet foran barnets rett til å bestemme over egen kropp må vi være modige nok til å erkjenne at vi ofrer barnets medbestemmelsesrett for ikke å såre deres voksne foresatte. Den debatten må vi ta på en ærlig og redelig måte uten å gjemme oss bak vikarierende argumenter som kanskje virker lettere å svelge.

Hvis helseministeren lander på beslutningen om at det er det offentlige helsevesenets skal tilby omskjæring av guttebarn, må statsråden være tydelig i argumentasjonen for hvorfor hun tar dette valget. Barneombudet forventer at helseministeren tar med seg perspektivet på hva som er til guttas beste.