De hatefulle gubbene | Jan Arild Snoen

Det er bedre at de gretne gubbene bekrefter hverandre i sine ekkokamre enn at de forpester debatten for alle andre.

Tirsdag la Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) frem resultatene av en undersøkelse av hatefulle ytringer på Facebook-sidene til NRK Nyheter og TV2 Nyheter.

Av et tilfeldig utvalg på 2000 kommentarer våren 2017 ble 10 prosent klassifisert som hatefulle.

Det er mye, siden dette er kommentarer som ikke er slettet av moderatorene, men har fått stå i minst 12 timer. Menn står bak nesten tre av fire hatefulle ytringer.

En betydelig gråsone

Et stort problem med undersøkelsen er at det ikke gis noen eksempler.

Det er umulig for utenforstående å bedømme om klassifiseringen er rimelig og dermed om omfanget faktisk er så stort.

Personvernhensyn tilsier visstnok at modererte kommentarer som ligger åpent på Facebook-sidene til to av landets viktigste medier ikke kan deles.

Basert på egne erfaringer er jeg ikke i tvil om at temaer knyttet til innvandring og muslimer, inkludert terror, utløser de mest negative kommentarene. En del av dette er truende, voldsforherligende eller åpenbart rasistisk og bør slettes umiddelbart.

Men det finnes en betydelig gråsone, noe som illustreres av de mange kommentarene som NRK og TV2 har sluppet igjennom på sine Facebook-sider, men som LDO mener er hatefulle.

Faren med for liberal praksis

Hvordan skal vi forholde oss til denne gråsonen?

Det finnes argumenter for en liberal praksis. Også upopulære og for mange støtende meninger bør synes i det offentlige rom, både av prinsipielle grunner – det som i dag er upopulært kan senere være den dominerende oppfatningen, og for å holde en samtale gående.

Å presse alt avvikende inn i egne ekkokamre kan virke radikaliserende. Kanskje kan man gjennom å diskutere med dem som står bak hatefulle ytringer, få noen til å moderere seg, eller i det minste ta inn over seg andre fakta.

Men min erfaring er at de fleste av disse ikke er interessert i fakta eller en saklig debatt.

Faren med en for liberal praksis er at kommentarfeltene overtas av de ytterliggående, enten på begge sider, slik at feltet blir en slagmark, eller på den ene siden, slik at feltet blir uinteressant for alle andre enn de som er ute etter å bekrefte det de allerede «vet».

Avstår fra å debattere

I en annen undersøkelse LDO har tatt opp, svarer 53 prosent av Facebook-brukerne at de avstår fra å debattere på grunn av den negative tonen, og det er enda flere blant kvinnene.

Øyvind Solstad, som har moderert VGs kommentarfelt i fem år, sier til NRK at han tror omkring ni av ti av dem han har kastet ut, er menn over 50.

For egen del er jeg blitt stadig mer restriktiv. Jeg er lei av å diskutere med rasister og kverulanter og har kommet til at det er bedre at de gretne gubbene bekrefter hverandre i sine ekkokamre enn at de forpester debatten for alle andre.


På Twitter: @jasnoen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.