Meninger

Inge D. Hanssen: Peter Madsen snakker mest om Peter Madsen. Lite om Kim Wall.

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator
Ubåteier Peter Madsen kommer i land i Dragør Havn den 11.august 2017 etter at ubåten hans sank i Køge Bugt. Senere ble journalisten Kim Wall funnet død.

KØBENHAVN (Aftenposten): «Har klare psykopatiske og narsissistiske trekk»

Hvem er Peter Madsen?

Etter å ha hørt ham forklare seg i flere timer her i Københavns byret, stemmer mitt inntrykk overens med det rettspsykiaterne konkluderer med.

Det er en mann som fremstår høyst utroverdig.

Psykiaterne har problemer med å få et sannferdig innblikk i hans seksualliv, men mener han er en mann som er «svært avvikende seksuelt» og «pervers».

Peter Madsen har klare psykopatiske og narsissistiske trekk.

Han har en grandios selvfølelse, er manipulerende og utviser en alvorlig mangel på empati.

En knusende erklæring fra psykiaterne.

Ville skåne familien.

I retten snakker Peter Madsen helst om Peter Madsen. Bare når han får direkte spørsmål om Kim Wall, svarer han – men svarer slik at det i realiteten handler om ham selv og den vanskelige situasjonen han kom i da den svenske journalisten døde om bord i undervannsbåten «Nautilus».

Når aktor Jakob Buch-Jepsen spør om hvorfor han løy til politiet om skjebnen til Kim Wall, svarer han at «det var en forferdelig situasjon for meg».

– Jeg ville ikke dele det forferdelige med verden. Jeg ville skåne Kim Walls familie, sier han.

Jeg tviler på at han får gehør på dommerbordet for et slik utsagn.

Madsens seksualliv.

Det er et faktum at tiltalte har endret sine politiforklaringer flere ganger etter hvert som politiet har foreholdt ham nye bevis i saken. Selv mener han at så ikke er tilfelle. Han har holdt seg til én forklaring, hevder han.

I sitt innledningsforedrag gjorde aktor det klart at Peter Madsens seksualliv blir et sentralt tema i saken.

Madsen legger ikke skjul på at han er interessert i promiskuøse kvinner, og slike kvinner finner han lettest i S/M-miljøet, men han var ikke selv opptatt av denne formen for seksualitet.

– Det er ikke det som tenner meg, sier han.

Knivstukket i underlivet.

Kim Wall hadde han ingen seksuell interesse for, hevder han.

Det til tross for at han vet at rettsmedisinerne har påvist at Kim Wall ble påført 14 knivstikk i underlivet.

Igjen en uttalelse som neppe blir oppfattet som særlig troverdig hos dommerne.

Uklar dødsårsak.

Rettsmedisinerne har ikke funnet noen entydig dødsårsak. I tiltalen heter det at Kim Wall muligens døde av kvelning eller ved at halsen ble skåret over på henne.

Peter Madsen erkjenner ikke straffskyld for drapet. Aktor på sin side gjør naturlig nok et poeng av at det på Madsens PC var lastet ned filmer som viste tortur av kvinner og ekte drap på kvinner. Kvinner som blir halshugget, kvinner som blir hengt eller spiddet.

Det er i tillegg funnet tekster som omhandler torturering av kvinner i en seksuell kontekst.

Tilfeldig?

Det må retten ta stilling til.

Livsvarig fengsel.

Aktor har bebudet at han vil legge ned påstand om livsvarig fengsel for Peter Madsen.

I dansk rett er det slik at straffesaker hvor tiltalte risikerer mer enn fire års fengsel, skal saken behandles som såkalt nævningesak med tre fagdommere og seks nævninger – eller lege meddommere. Tiltalte har imidlertid en mulighet til å fravike dette prinsippet.

Dette benytter Peter Madsen seg av. Han sa nei til nævningesak. I stedet settes retten med én fagdommer og to meddommere. De avgjør skyld og utmåler eventuell straff. Akkurat som i tingretten i Norge.

I danske advokatkretser spekuleres det i om dette kan være taktikk fra Madsens side. Anklagene mot ham er så grove at han kanskje mener seg best tjent med at et fåtall mennesker får innsyn i bevisene.

Om det vil få noen betydning for utfallet av saken, er vel heller tvilsomt.

  • Les også: Fant blod fra Kim Wall på Peter Madsens nese