Meninger

... og laksen dør som aldri før

 • Joacim Lund
  Joacim Lund
  Kommentator

Både oppdrettslaks og villaks dør i hopetall langs kysten. Fiskeriminister Sandberg vil «vente og se».

Sannsynligvis spiser du mye laks. Nordmenn gjør det. Norsk laks har en aura av sunnhet og bærekraft – verden over. Men det blir stadig vanskeligere å opprettholde illusjonen.

Dør i hopetall

I fjor døde mer enn 80 prosent av villakssmolten (småfisk) i elvene i Sogn og Hardanger, ifølge Havforskningsinstituttets årlige risikovurdering for norsk fiskeoppdrett, som ble lagt frem onsdag. Årsaken er – ikke uventet – lakselus. I oppdrettsanleggene er lakselusa blitt resistent mot de fleste legemidlene, og må fjernes med spyling, børsting og varmt vann. Resultatet er et mareritt for alle som jobber med markedsføring av «Norwegian salmon»: Fisken dør i hopetall.

Promotering av norsk laks er blitt en obligatorisk øvelse når norske politiske ledere er på offisielle besøk i andre land. Her deler statsminister Erna Solberg ut smaksprøver i Hanoi.

For å unngå denne situasjonen innførte regjeringen i fjor et såkalt trafikklyssystem, der kysten ble delt inn i 13 produksjonsområder. Alle vil gjerne at lakseoppdrettsnæringen skal vokse, men veksten må være bærekraftig, sa regjeringen – bransjen må få kontroll på lusa. Områder med grønt lys skulle få lov til å øke produksjonen, de med gult lys skulle ikke få lov, og de med rødt lys skulle redusere produksjonen.

Kystområdet fra Karmøy nord for Stavanger og nesten opp til Ålesund har høyest produksjonsintensitet i landet, og har fått rødt lys. Men Sandberg har bestemt seg for ikke å redusere produksjonen i verstingområdene likevel. Han vil heller vente og se. Hva venter han på? 90 prosent dødelighet blant villakssmolten i elvene? 100 prosent?

Luseproduksjonen må ned

Det er ikke bare Rogaland og Hordaland som sliter, bare så det er sagt. Både i nord og sør blinker det gult, fra og med Ryfylke til Namsos, og dermed blir det ingen vekst der heller. Oppdrettsbransjen ser ut til å være splittet i reaksjonene.

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge trekker tallene i tvil fordi de baserer seg på metode og ikke målinger, til tross for at Havforskningsinstituttet kan vise til god sammenheng mellom modellen og observasjonene som er gjort ute i felt. Kommentator Aslak Berge i bransjebladet iLaks mistenkeliggjør fiskeriministeren ved å påpeke at «det er verdt å merke seg at Sandberg personlig endret sitt hjemfylke Nord-Trøndelags status fra gult til grønt,» og mener forskningsinstitusjonene er trafikklysvinnerne, fordi de ved å knytte seg tett til forvaltningen sikrer seg romslige forskningsmidler i årene som kommer.

Blant oppdretterne er det et enormt sprik i feltet. Enkelte oppdrettere i problemområdene har både investert og oppnådd mye i bekjempelse av lakselus, og opplever at de blir straffet for andres synder. Andre sitter stille i båten, bokstavelig talt. Felles for dem alle er dette: De ønsker å vokse. Det bør Sandberg utnytte bedre.

Frykt og grønt

Det er mulig å sikre bærekraftig vekst også uten nye vaksiner og legemidler, eller lukkede oppdrettsanlegg, for den saks skyld. Fisken kan settes ut senere på året for å forebygge luseangrep, og oppdrettsanleggene kan plasseres slik at de ikke påfører villfisken lusesmitte, bare for å nevne to mulige tiltak. Men det første Sandberg bør gjøre, er å vise at han mener alvor med trafikklyssystemet.

Syklister sykler på rødt fordi de opplever det røde lyset mer som et forslag enn et påbud. I fiskeripolitikken bør trafikkreglene håndheves strengere.

Målet må være at hele kysten skal få grønt lys, slik at villfisken klarer seg, dødeligheten i merdene går ned, oppdrettsnæringen kan vokse og russere, kinesere, dansker, franskmenn og amerikanere i fremtiden kan tenke på norsk laks som sunn og bærekraftig.

Det siste er slett ingen selvfølge.

Les mer om

 1. Kommentar Joacim Lund
 2. Laks
 3. Lakselus
 4. Ryfylke
 5. Hordaland
 6. Rogaland
 7. Havforskningsinstituttet