Meninger

Kommentar: Overgrepsdømt kampsportutøver med sadistiske trekk

 • Inge D. Hanssen
  rettskommentator

Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller fikk rettens medhold i at den tidligere norgesmesteren i kampsport skulle idømmes forvaringsstraff. Foto: Aas, Erlend

Han mishandlet kona på det groveste, voldtok henne og tvang henne til gruppesex.

«En runddans av vold og sex uten sidestykke».

Dette var karakteristikken statsadvokat Cecilie Schløsser Møller kom med i oktober i fjor ved innledningen av straffesaken mot den 42 år gamle tidligere norgesmesteren i kampsport.

Oslo tingrett er av samme oppfatning. Onsdag ble 42-åringen dømt til forvaring i ti år med en minstetid på syv år. Det er to år mindre enn aktors påstand. Saken omfatter så langvarig og grov mishandling at retten finner liten veiledning i rettspraksis ved utmåling av straff.

Sadistiske trekk.

Rettspsykiaterne går langt i å tillegge den tidligere idrettsmannen sadistiske trekk. De mener han har en dyssosial personlighetsforstyrrelse i tillegg til et multirusproblem.

Konklusjonen deres er at det foreligger en forhøyet risiko for fremtidig voldsutøvelse generelt og en sterkt forhøyet risiko for partnervold spesielt. Derfor mener tingretten at det er en nærliggende fare for at 42-åringen igjen vil begå samme type forbrytelser dersom han slippes løs og idømmer forvaring.

I retten erkjente tiltalte at han ved minst hundre tilfeller mishandlet kona på det groveste i løpet av en periode på to år. I denne perioden legger retten til grunn at ekstrem sex var en sentral del i forholdet mellom ektefellene.

En stor del av mishandlingen skjedde på grunn av sjalusi etter at de hadde invitert andre med på gruppesex. Det seksuelle var kombinert med bruk av rusmidler som kokain, amfetamin og GHB. Bakgrunnen for bruken av slike rusmidler var dels for å kunne klare å gjennomføre mer ekstrem sex, og dels for å holde seg våken for sex over tid, ofte i flere døgn. Det var først og fremst i ruset tilstand at kona ble mishandlet.

42-åringen filmet mye av den seksuelle aktiviteten mellom dem og sammen med andre. Opptakene ble vist under hovedforhandlingen i retten.

I tiltaltes makt.

Den psykiske mishandlingen var et resultat av den fysiske, men også i form av rene psykiske handlinger. Ved en anledning måtte hun gå rundt på alle fire som en hund og drikke av en hundeskål. Mishandlingen brøt ned selvrespekten hennes.

Tiltalte nekter straffskyld for voldtekt. Retten er av en annen oppfatning:

Den massive volden tiltalte påførte kona, var klart egnet til å skape frykt for ny vold dersom hun ikke etterkom tiltaltes ønske om sex.

– Fornærmede var fanget i tiltaltes makt og hadde derfor ikke noen andre valg enn sex og vold i rusperiodene, heter det i dommen.

Jeg har full forståelse for at retten dømmer tiltalte til forvaring. Han er i kjerneområdet for hvilke personer forvaringsstraffen er ment for.

Les også:

 1. Les også

  Eks-norgesmester i kampsport dømt til ti års forvaring

Relevante artikler

 1. NORGE

  Voldtektsforbryter kan ha blitt løslatt ved en glipp

 2. NORGE

  Serieovergrepsmann dømmes for tre voldtekter og to voldtektsforsøk til syv års forvaring

 3. NORGE

  NRK: Moren i Overhalla-saken brøt sammen i retten 

 4. NORGE

  Aktor ber om 12 års forvaring i Vinstra-saken

 5. NORGE

  Overgrepstiltalt mann risikerer forvaring

 6. NORGE

  Hordalandspolitiker dømt til forvaring for overgrep mot gutter