Meninger

Kort sagt, 31. januar

 • Aftenposten Redaksjon

Tøff ryddejobb i Sykehjemstaten

Har den jamne kvinne og mann rett til innsyn i dokument om grove tenestefeil frå dei som har skattefinansierte leiarstillingar på høgt nivå i Oslo kommune?

Oslo tingrett har svara JA på dette spørsmålet. Ei sak som Fylkesmannen avslutta rett før årsskiftet, viser at ikkje alle ser det slik. Enda ein gong handla det om Sykehjemsetaten. Dokumenta gjeld ein leiar på høgt nivå. I eit offentleg dokument seier Kommunerevisjonen at saka mellom anna gjeld «mulig bruk av falsk kvittering i forbindelse med reise.»

Direktøren i Sykehjemsetaten brukte likevel hemmeleg-stempelet. Ingen utanforståande skulle få vite kva for eit land leiaren reiste til eller at ho passa på å ikkje betale med kontrollerbart kreditkort. Direktøren avslutta saksbehandlinga tre veker etter Moxnes-domen.

Etter ein grundig saksgjennomgang seier Fylkesmannen at «Sykehjemsetatens vurderinger er mangelfulle. Begrunnelsene fremstår i hovedsak som lite spesifiserte og konkrete.» Fylkesmannen oppheva den kommunale hemmelegstemplinga av 31 saksdokument, men heldt sjølvsagt fast på at personlege opplysningar ikkje skal offentleggjerast. Dette er same praksis som Moxnes og Rødt følgte ved offentleggjeringa av Lindeberg-rapporten frå Kommunerevisjonen.

Den nye eldrebyråden, Inga Marte Thorkildsen (SV) må no rydde opp i den ukulturen som tidlegare byråd Aud Kvalbein (KrF.) beskytta. Eg ønskjer byråd Torkildsen alt godt i ein tøff jobb.

Erling Folkvord

Likvidasjoner er gjort rede for

Egil Ulateig påstår i Aftenposten 28.desember 16 år etter at min bok Over grensen? kom ut, at «det offisielle tallet på likvidasjoner ikke er det virkelige, men åpenbart høyere». Han klarer ikke å ta inn over seg forskjellen på historiefaget og skribentvirksomheten. Faget historie krever kilder og dokumentasjon.

Det er siden 1999 blitt klarlagt av Per Helge Martinsen at ett av de 82 tilfellene jeg har dokumentert var et rovmord, ikke en likvidasjon. I tillegg kunne Olav Njølstad bekrefte at ett tilfelle der jeg ikke hadde nok opplysninger til å inkludere vedkommende, faktisk var en likvidasjon. Begge er gjort rede for da jeg ga ut min bok på nytt i 2011. Tallet 82 består. Bare reell dokumentasjon kan endre det.

Arnfinn Moland, førsteamanuensis

Historieløst om grønn arkitektur

Arkitekt og grunnlegger av Snøhetta, Kjetil Trædal Thorsen uttaler i Aftenposten 20. desember, hvis man skal tro journalist Sigmund Haugedal:

«Mange arkitekter, spesielt den eldre garde, har tradisjonelt vært mer opptatt av form enn miljø.» Har ingen av dem hørt om Friedensreich Hundertwasser (1928-2000)? Han tenkte og handlet grønt lenge før det kom på moten. Det er nedslående at folk er så historieløse og tror de har oppfunnet hjulet på nytt og på nytt. Forøvrig er det ganske kjedelig å lese om alle de "sultne" unge menneskene som vil opp og frem. Det er en fornærmelse mot dem som virkelig sulter. Jeg ser for meg gribber som kaster seg over nærmeste kadaver.

Kari Erzsébet Kemény, Oslo

Tause mainstream-islamister

Senest 15. desember utfordret jeg her i avisen Mohammad Usman Rana, Bushra Ishaq og andre talsmenn for mainstream-islam til å redegjøre nærmere for sin holdning til det åpne brevet fra 126 internasjonalt velrenommerte, muslimske lærde til IS’s leder (lettertobaghdadi.com).

Ved en rekke anledninger har jeg pekt på at dette brevet er gjennomsyret av totalitært tankegods og at man tar til orde for en gjenopprettelse av Kalifatet, basert på sharia-lovgivning med steining, pisking og amputasjon som straffemetoder. Men i stedet for å svare fortsetter de navngitte norske muslimene bare å fremheve brevet som et positivt alternativ til terroristenes verdensanskuelse.

 1. desember kom det riktignok et svar, fra ahmadiyya-muslimen Hamzah Ahmed Nordal-Rajpoot. Men så langt fra å representere mainstream-islam utgjør ahmadiyya’ene en muslimsk minoritet. De synes å stå for en relativt opplyst, moderne versjon av islam og forfølges i flere land som kjettere. Men det er altså ikke dem jeg har utfordret. Så mens dem jeg ikke har spurt, svarer meg, får jeg ikke noe svar fra dem jeg har spurt.

Det begynner faktisk å bli et mønster i dette. Også utfordringer til konservativt, bokstavtro islam fra Jørgen Lorentzen 26. mai og fra Mahammad Rah 26. oktober ble besvart av ahmadiyya-muslimer. Man kan jo bare spekulere på hva det forteller om mainstream-muslimers holdning til offentlig debatt om innholdet av sin religion.

Truls Wyller, professor Institutt for filosofi og relgionsvitenskap, NTNU

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Rødt vil ikke støtte byrådet hvis kommersielle får barnehage-ja

 2. POLITIKK

  Rødt krever innsyn i brev om byggeskandalen

 3. DEBATT

  Embetet som sivilombudsmann er undergravet. Eneste kvalifiserte søker har bidratt til det.

 4. OSLOBY

  Avgått byråd får mest kritikk i Kommunerevisjonens rapport

 5. OSLOBY

  Brudd på anskaffelsesregler og uryddige ansettelser i Oslo kommune

 6. NORGE

  Studenter varslet om uforsvarlig eldrepleie. Nå risikerer firmaet å miste kontrakten.