Meninger

Hån og latterliggjøring av et psykisk sykt menneske | Ulrik Fredrik Malt

 • Ulrik Fredrik Malt

Ved å håne og latterliggjøre Behring Breivik viser vi manglende vilje, og for noen kanskje også manglende evne, til å ville forsøke å forstå psykisk syke mennesker, mener Ulrik Fredrik Malt. Berit Roald

Er det en kulturnasjon verdig?

Rettssaken som 22. juli-massemorderen initierte under henvisning til at fengslingsbetingelsene påførte ham psykiske skader og derfor var et brudd på hans menneskerettigheter, er avsluttet.

Under rettssaken tok han opp en rekke ulike forhold som han mente var brudd på menneskerettighetene. Heriblant kvaliteten på maten og temperaturen på kaffen. Han sammenlignet måten han ble behandlet på med jødenes skjebne under nazistenes terrorregime. Han mente at den behandling han fikk faktisk var verre enn det å bli gasset ihjel, fordi jødene ble martyrer, mens han ikke ble det. Han som hadde gjennomført handlinger som forsvarte norsk kulturarv og det norske folk mot å bli overkjørt av andre kulturer og religioner.

Beskrivelser av en psykisk syk

Det er forståelig at slike påstander fra en person som har drept 77 mennesker oppleves som uhyrlige. Det fremkaller sinne. Men de mange utsagnene som en del personer og medier kom med i den forbindelse bør mane til ettertanke.

Han ble beskrevet som pompøs og sutrende, som en vits. Det at han gikk til sak mot staten ble omtalt som en demonstrasjon hvor han ønsket å bruke «rettsvesen, fengselsvesen, politi og medier som lopper i sitt eget sirkus». Kort sagt, en selvopptatt narsissist som bevisst og målrettet kynisk bruker enhver anledning til å bruke demokratiets muligheter til å fremme sitt politiske syn.

Ved å håne og latterliggjøre ham viser vi manglende vilje, og for noen kanskje også manglende evne, til å ville forsøke å forstå psykisk syke mennesker

Overfladisk sett er slike beskrivelser tilsynelatende riktige. Men det underkommuniseres at massemorderen psykisk sett er svært syk.

Misforstått søksmål

Hans sentralnervesystem er ikke utviklet slik som hos de fleste av oss. Han har alltid følt seg utenfor, aldri følt seg akseptert eller sett. Og han har aldri virkelig kunne forstå andre. Gjennom å tilegne seg sosiale koder har han riktignok forsøkt, men likevel har han aldri klart virkelig å komme ut av sitt eget ensomme fengsel – kjennetegnet ved desperat lengsel etter å bli sett og hørt.

Denne medfødte manglende evne til genuint å forstå andre, gjør at han vil oppleve handlinger som går imot hans syn eller hans opplevelse ikke som uttrykk for at andre kan vurdere forhold annerledes enn ham, men som bevisst ondsinnede handlinger.

Å fremme et søksmål handler i hans verden om å påpeke det han faktisk opplever som psykisk tortur, enten det kommer til uttrykk i matens kvalitet eller fengeselsbetingelsene generelt. Søksmålet handler i hans verden med andre ord ikke om at han kynisk og manipulatorisk vil bruke andre «som lopper i sitt sirkus».

Hans verden og vår verden

Psykisk sett er massemorderen en skadet mann fra fødselen av, hvis opplevelse av verden ikke er som vår. Han mener ut fra sin verden det han sier selv om vi andre kan synes det er hinsides vår forståelse av de faktiske forhold.

Ved å håne og latterliggjøre ham viser vi manglende vilje, og for noen kanskje også manglende evne, til å ville forsøke å forstå psykisk syke mennesker.

Det er ikke et humanistisk samfunn verdig.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Flere kommentarer om den pågående rettssaken har blitt skrevet. Les dem her:

Anki Gerhardsen i Medierevisjonen:

Les også

Hvis ikke pressen skal dekke Behring Breivik-rettssaken, hva skal pressen dekke da?

Si ;D-journalist Adelina Trolle Andersen:

Les også

Hva så om massemorderens soningsforhold hadde vært «nedverdigende»?

Rettskommentator Inge D. Hanssen:

Les også

«Anders Behring Breivik er fortsatt mer opptatt av Anders Behring Breivik enn av noe annet»

Redaktør Harald Stanghelle:

 1. Les også

  Viser ingen tegn til isolasjonsskader

 2. Les også

  Anders Behring Breivik har ikke sagt et ord ennå, men har likevel fortalt mye

 • Hør sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, snakke om dekningen av Breivik-saken i ukens politiske podkast, Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les mer om

 1. Rettspsykiatri
 2. Psykiatri

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Terroristens menneskeverd respekteres.

 2. KULTUR

  Forfatterne får i pose og sekk når ingen vet hva som er fiksjon eller virkelighet

 3. DEBATT

  Koranbrenning er ikke psykisk vold

 4. SID

  Hva driver mennesket til å utføre ondskapsfulle handlinger?

 5. KRONIKK

  Frihet og liv er ett

 6. DEBATT

  Hatretorikk mot troende og «andre» spres over hele verden