Det største romertidsanlegget nord for Alpene | Cato Guhnfeldt

En kunstners fremstilling av startøyeblikket der de hestetrukne vognene raser ut fra startstallen i Colchesters sirkus.

En løpsarena på engelsk jord, i sin tid større enn Colosseum i Roma! Romerne kalte det for sirkus.

I november 2004 oppdaget engelske arkeologer to fundamenter for murvegger i bakken på sørsiden av byen Colchester i sørøst-England.

Man forsto straks at fundamentene, som lå på to steder rundt 300 meter fra hverandre, hadde med romertiden å gjøre.

Perfekt på linje

Colchester som by ble grunnlagt av romerne like etter år 43 før Kristi fødsel og ble deres første hovedstad i England. Men arkeologene skjønte ikke hvorfor fundamentene lå der.

Snart gjorde de imidlertid en interessant oppdagelse: fundamentene lå helt perfekt på linje. Men hva kunne være så langt? En forsvarsmur? Eller bare to murvegger som tilfeldigvis lå på linje men i avstand fra hverandre?

En spøk

– Vi fant ikke noe svar, innrømmer Philip Crummy, leder av Colchester Archaeological Trust.

– Omtrent samtidig med funnet av bygningsfundamentene oppdaget vi også et lite område med hardpakket overflatedekke. Var det bare et lite stykke romersk vei?

Til en lokal journalist på jakt etter stoff kom vi til å nevne de uløste spørsmålene vi sto overfor. Da journalisten hørte om den lille biten med veidekke, sa han spøkefullt før han gikk at vi kanskje burde stille ut en romersk løpsvogn (chariot) der.

Gjennombruddet

Ikke før var journalisten forsvunnet før hans spøkefulle bemerkning fikk en uventet effekt. Arkeologene tenkte brått i en helt ny retning, og et mulig svar på funnene kom på bordet:

Kunne det dreie seg om restene av et romersk sirkus (hippodrom på gresk), det vil si en arena for vogn- og hesteløp?

– Vi sa ikke noe til noen, hverken til journalister eller andre, men holdt teorien for oss selv, sier Crummy.

– Snart gikk vi i gang med nye graveundersøkelser for å få teorien bekreftet eller avkreftet. Svarene lot ikke vente på seg. Nettopp der vi forventet fant vi rester av sirkusets midtbarrière som skilte de to løpsbanene, dessuten fundamentene til startboksene der de hestetrukne vognene sto før start. Etter to ukers arbeid var vi svært sikre. Det var et romersk sirkus!

Funnet ved Colchester ble en arkeologisk sensasjon. Ikke bare var sirkuset det første som var funnet i England, ja i Europa nord for Alpene. Fundamentene i bakken, som viste seg å stamme fra arenaens tribuner, representerer restene av det største romerske byggverk påvist i hele Nord-Europa.

Løsprat i en pub

– Nyheten lekket ut for tidlig, ved at redaktøren fra lokalavisen fikk nyss om oppdagelsen etter å ha overhørt samtaler i en lokal pub. Dermed ringte avisen oss etter kort tid. Etter en liten utsettelse vi ba om og litt forarbeide, nådde nyheten førstesidene, forteller Crummy.

  • Siden oppdagelsen har undersøkelsene ved Colchester avdekket et sirkus som for noe under 2000 år siden var 470 meter langt og 60 meter bredt innvendig.
  • Tar man med tribunebyggene på hver side av arenaen, var bredden 74 meter.
  • Trolig rommet stadionet rundt 15.000 tilskuere.
Modell av sirkuset i Colchester sett fra østenden. Modellen kan studeres i besøkssenteret.

I sin tid måtte de romerske vognførerne som konkurrerte i et løp, tilbakelegge syv runder i arenaen, noe som tilsvarte 2,5 romerske mil.

I vestenden av sirkuset fant arkeologene fundamentene for startboksene og et byggverk, en slags start-stall, som sto over disse. Ikke uventet var arenaen buet i østenden.

Nasjonalmonument

I dag er sirkuset i Colchester erklært som britisk nasjonalmonument og underlagt statlig beskyttelse.

– Det innebærer at ingen nye bygninger kan reises i funnområdet, opplyser Crummy. – Tidligere lå et hovedkvarter for hæren her. Mange av bygningene fra leiren er i dag konvertert til leiligheter. Etter hvert som eldre bygninger rives uten at man får bygget nytt, vil vi kunne avdekke stadig mer av sirkuset.

Med vårt fuktige engelske klima kan vi likevel ikke avdekke for mye på grunn av faren for nedbrytning av bygningsrestene. Derfor vil vi legge mest vekt på å rekonstruere og markere de funn vi gjør, sier Crummy.

Besøkssenter og modell

I dag er de rekonstruerte fundamentene for startboksene synlige. Og man har markert tverrsnittet av en tribune med trappetrinn og relieffer av tilskuere laget av tynne metallplater der tribunen i sin tid sto inntil den nordlige del av løpsarenaen.

Et tverrsnitt av sirkusets tribune markert med trappetrinn og publikumsskikkelser, er plassert inntil sirkusets nordside. I bakgrunnen, bak trærne til venstre, ligger fundamentene til startboksene.

En tidligere militærkantine, kjøpt etter en innsamlingsaksjon, er konvertert til besøkssenter.

Her kan publikum beskue en kjempemodell av sirkuset, se romerske vognløp fra 1900-talls Hollywood-filmer og kart over arenaens plassering i dagens terreng og i forhold til byen. Videre kan man også se fundamentet til ett av de tre dekorerte tårnene, eller søyler, som for 2000 år siden sto i hver ende av midtbarrièren, søyler som vognførerne måtte runde med sine vognspann.

Datidens helter

Sirkusets konkurrenter var normalt delt inn i lag og gitt hver sin farge. Vinnerne var datidens store helter. De hestetrukne vognene med førere ble avbildet både i datidens kunst, i form av graffiti, som figurer og til og med i form av barneleker.

For hver løpsrunde som ble gjennomført, senket arrangørene et egg (senere en delfin), slik at publikum beholdt oversikten over løpets gang. Etter romersk skikk fikk seierherren normalt en olivengren etter å ha gått over mål, senere en pengesum.

Muligens vokste det oliventrær i Colchester for 2000 år siden, da klimaet var varmere enn i dag.

Å skritte opp Colchesters sirkus er en god spasertur for besøkende. Trolig ligger også andre uoppdagede romertidsanlegg skjult under engelsk jord og venter på å bli oppdaget.

Les flere historiske artikler av Cato Guhnfeldt: