Meninger

Jeg tror jeg hadde vært en bedre lærer uten mastergrad

  • Marthe Berg Reffhaug
Til tross for at jeg skrev en didaktisk master, har det hjulpet meg svært lite med å bli en bedre lærer, skriver Marthe Berg Reffhaug.

Elevene krangler, gråter, forelsker seg, er sjalu, mobber, blir mobbet, elsker og hater. Hvordan skal jeg takle dette? Gjennom teoretisk kunnskap om sosialsemiotikk eller diskursanalyse?

I 2012 fullførte jeg allmennlærerstudiet, og i 2013 leverte jeg masteroppgaven min i norskdidaktikk. Jeg var så stolt, følte meg enormt kunnskapsrik og skolert. Jeg var en akademiker! Nå jobber jeg i ungdomsskolen, og jeg mener at det jeg lærte av å skrive master, hemmer min yrkesutøvelse mer enn det hjelper den.

Da jeg skrev master, skrev jeg meg inn i en norskdidaktisk forskningstradisjon. Jeg leste alt jeg fant om norskfaget, norskdidaktikk, om vurdering og vurdering for læring. Jeg leste om læring, refleksjon, metakognisjon. Jeg leste primærtekster av Vygotskij, Piaget og andre pedagogiske psykologer.

Marthe Berg Reffhaug, lærer

Jeg skulle reformere hvordan den norske skolen jobber med refleksjonsskriving. Jeg skulle lære resten av Norge hvordan refleksjonsskriving burde gjøres. Jeg fikk en god karakter og følte virkelig at jeg lyktes.Bruker jeg noe av dette i min undervisning i dag? Nei.

Har glemt hvordan jeg motiverer

Til tross for at jeg skrev en didaktisk master, har det hjulpet meg svært lite med å bli en bedre lærer. Jeg kan mye teori, og ved å jobbe med teori et helt år før jeg skulle utøve yrket mitt, har jeg glemt mye av metodikken jeg lærte på lærerskolen. Jeg har glemt hvordan jeg tilrettelegger for svake elever, jeg har glemt hvordan jeg motiverer og inspirerer folk som ikke elsker å lese i utgangspunktet.

Jeg har glemt hvordan jeg skal klare å gjøre det komplekse stoffet elever skal kunne etter 10. trinn enkelt. Det gjør at jeg formidler mye teori teoretisk. Og det er ikke ungdomsskoleelever modne for.

Les også:

Les også

Vil tvinge lærerne til å etterutdanne seg

Mine elever er opptatt av gutter, jenter, spill, trening, sport og utseende. De er opptatt av å utvikle en egen personlighet og bli et selvstendig individ. De krangler, gråter, forelsker seg, er sjalu, mobber, blir mobbet, elsker og hater. Hvordan skal jeg takle dette? Gjennom teoretisk kunnskap om sosialsemiotikk eller diskursanalyse? Nei.

Jeg kan bare faget mitt

Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle de sosiale utfordringene. Jeg har ikke lært noe om det. Jeg kan bare faget mitt.

Jeg tror derfor ikke at en opplæring i en akademisk tradisjon gjennom å skrive en mastergrad, gjør lærere til bedre lærere. Jeg tror lærere blir bedre lærere av å lære om mennesker og menneskelig samspill.

Hva er typisk for ungdom på 12-15 år? Hvordan kan jeg som lærer møte dem der de er i sin utvikling? Hvordan kan jeg bruke faget mitt på en måte som gjør at de opplever det som relevant og fornuftig? Hvordan kan jeg bruke faget mitt til å utdanne det ”integrerte mennesket” som beskrives i den generelle delen av læreplanen?

Vil tenne læringsgnisten

Det er noe jeg må gjette meg til, prøve meg fram på. Og det tar tid. Til tross for en didaktisk mastergrad, som regjeringen ønsker at alle lærere skal ha, vil det ta årevis før jeg blir den type lærer som jeg ønsker å være – den type lærer som forstår elevene mine, og klarer å tenne læringsgnist hos flere enn de flinkeste.

Les også:

Aftenposten mener:

Les også

Statlig strategiplan ikke nok for skolen

Nyhetssak:

Les også

  1. SSB: 23.000 for få lærere i 2020

  2. Mange lærere har vurdert å skifte yrke