Milliarder å hente på innovasjon

Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling og satser på den innovative NoDig-metoden også for tilkobling fra hus til hovedvannledning.

Innovative offentlige innkjøp er trolig Norges raskeste innovasjonsmotor. Nå kan vi virkelig sette fart.

Etter fem år med piloter kommer gevinstene på løpende bånd fra kommuner og statlige virksomheter som deltar i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Disse aktørene har brukt metoden for «innovative offentlige anskaffelser».

Per Harbø

Dette er en vinn-vinn-løsning basert på god, åpen dialog mellom innkjøpere og mulige leverandører før anbudsdokumentene skrives. I dialogen beskriver offentlige virksomheter sine behov for å fornye, forbedre og forenkle både egen drift og det de skal levere til oss innbyggere. Leverandørene svarer med nye ideer og innovative løsninger.Smarte offentlige innkjøp har allerede gitt mye konkret innovasjon, som både offentlig og privat sektor vinner på. La meg ta noen eksempler:

Ventilasjonanlegg skiftes mens bygg er i bruk

Denne uken lanseres rapporten som viser at norske kommuner kan spare mellom 21 og 26 milliarder kroner de neste ti årene bare på måten de skifter ut ventilasjonsanlegg i skolene på. Pilotprosjekter i regi av Oslo og Bergen kommuner har vist at ventilasjonen kan skiftes ut mens skolen er i bruk. Elevene slipper å måtte flytte i brakker. Og det blir mye billigere for kommunene.

Bedriftene som har levert de tekniske løsningene til ventilasjonspilotene har innovert gjennom å løfte kjent teknologi enda et hakk. Løsningene kan brukes i mange andre bygg.

Et annet eksempel er NoDig, et prosjekt for å skifte ut avløpsrør i byer uten å måtte grave opp gatene. To prototyper skal testes ut på et jorde i Ås denne våren.

Kostnad: 1,25 mill. i stedet for 40 mill.

Et tredje eksempel er fra Stavanger. Den oljeavhengige IT-bedriften F5IT kom opp med en spenstig løsning som gjorde at Stavanger kommune kunne få et felles system for styring og overvåking av alle sine kommunale bygg – for 1,25 millioner kroner i stedet for de 40 millionene kommunen først ble forespeilet. Kommunen har allerede spart inn investeringen.

Nå, tre år senere, ser vi at F5IT har gått fra 17 til 60 ansatte, og de er uavhengige av oljen. Teknologien deres for å hente informasjon fra oljebrønner brukes nå til smarte hus og byer. De har fått avdelingskontor i Romania, skal snart åpne distriktskontor i Oslo og har bygget et eget overvåkingssenter for kritiske IT-systemer.

Leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO, KS og Difi har de siste fem årene vært fødselshjelper for disse og mer enn 35 andre piloter. Regjeringen har i 2016 satset 10 millioner kroner på programmet.

Fra piloter til store løft

Men nå er det på tide å gire opp og løfte innkjøp fra administrasjon til strategisk virkemiddel.

Utfordringen i Norge er å skalere opp fra piloter til store løsninger. Dette blir Leverandørutviklingsprogrammets store oppgave de neste fem årene.

Ut fra pilotene må vi skape nasjonale innovasjonsløft der vi har de store uløste oppgavene – innen helse og omsorg, digitalisering og det grønne skiftet. Det får vi til dersom mange offentlige virksomheter går sammen om sine innkjøp og stiller krav om innovasjon. Da kommer de nye jobbene i privat sektor og offentlig sektor kan virkelig hente inn de milliardene de trenger til gode tjenester.

Mer om innovasjon:


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: