Meninger

Når forskere har tro på egen forskning

  • Hogne Vik
    medisinsk direktør, Viiral AS
- Etter min mening er samfunnet tjent med at forskere i større grad viser at de har tro på egne forskningsresultater, slik jeg selv har gjort gjennom mitt engasjement i NattoPharma, svarer Hogne Vik.

Det styrker forskningen når forskerne stiller seg bak den, også kommersielt.

Under overskriften "Når forskere blir selgere" forsøker professor Kristian Gundersen å underminere troverdigheten til forskere som har kommersielle interesser innen sitt fagområde.

Gundersen tar spesielt for seg min todelte rolle for vitaminet K2 – som medisinsk forsker og forfatter av mer enn 100 medisinske fagartikler og som daglig leder i bioteknologi— og vitamin K2-selskapet NattoPharma.

Kan kombinere roller

Ikke bare er det fullt mulig å kombinere disse to rollene. Etter min mening er samfunnet tjent med at forskere i større grad viser at de har tro på egne forskningsresultater, slik jeg selv har gjort gjennom mitt engasjement i NattoPharma.

Undertegnede har siden slutten av 1980-tallet arbeidet med forskning og dokumentasjon av legemidler og sykdomsforebyggende matvarer og kosttilskudd. Personlig har jeg arbeidet med vitamin K2 siden 2001. Jeg konkluderte den gangen med at det var mange enkeltstående rapporter som beskrev at vitamin K2 hadde gode helseeffekter på beinvev og blodåresystemet, men at det ikke forelå tilstrekkelige kliniske beviser for at dette var systematiske vitamin K2-effekter.

I ulike arbeidsroller i NattoPharma siden 2004, har jeg vært med på å få frem statistiske signifikante data som dokumenterer at vitamin K2 reduserer tap av beinvev og beinstyrke, samt bidrar til å få mindre stive blodårer (arterier) hos kvinner etter overgangsalderen – kvinner vi vet er sterkt utsatt for å utvikle osteoporose og hjerte-kar sykdommer.

Professor Gundersen stiller seg spesielt kritisk til data fra treårsstudien gjort ved VitaK-laboratoriet ved Maastricht Universitetet i Nederland, og sammenligner den med en ettårsstudie gjennomført i Tromsø. Data publisert fra treårsstudien i 2013 viste at friske mennesker – kvinner etter at menstruasjonen er avsluttet – ikke viser et statistisk signifikant mindre beintap innenfor en observasjonstid på ett år, men at statistiske forskjeller mellom placebo- og vitamin K2 gruppen er tydelige etter to og tre år.

Mottar ingen kompensasjon

Selskapet TGM er en av NattoPharma sine mange kunder, som kjøper vitamin K2 av oss, lager et eget sluttprodukt og selger dette produktet til forbrukere. I 2014 har jeg stilt meg til disposisjon for TGM – på vegne av NattoPharma – ved å gi produktinformasjon om vitamin K2 i en annonsekampanje.

Inkludert i kampanjens informasjonsmateriale fremgår det at jeg både er forsker og daglig leder i NattoPharma. Jeg vil for egen del presisere at hverken jeg eller NattoPharma mottar noen kompensasjon fra TGM for dette arbeidet.

At forskere stiller seg bak resultatene av sin forskning, også kommersielt, i full åpenhet, er etter min mening en styrke for forskningen. Derfor mener jeg også det er bra at professor Gundersen får en pen inntekt fra salget av sin bok Snåsakoden (369 kr på Norli), selv om jeg er uenig i hans påstander om at alt annet enn tradisjonell skolemedisin må forkastes.

Les Kristian Gundersens Uviten-spalte:

Les også

  1. Når forskere blir selgere

  2. Mattilsynet: Mathamp med skall regnes som narkotika

  3. D-vitamin i vanskeligheter