Når er grensen nådd?

De som får sykehjemsplass er svært svekket, sårbare i sin situasjon og har behov for høyt kvalifisert personell, skriver artikkelforfatterne.

Oslos politikere kutter i sykehjemsbudsjettene. Hva med en verdighetsgaranti og pasientsikkerhet?

Alle sykehjem skal ha fokus på verdivalg og pasientsikkerhet. Da er det vanskelig å forstå de verdivalg politikerne i Oslo har tatt for sykehjemmene. Innhold som i praksis ikke strekker seg lenger enn til varme hender og en oppbevaringsplass for eldre, syke mennesker, kan ikke lenger aksepteres av Norsk Sykepleierforbund Oslo.

Silje Naustvik
Torild Bjørlykke

I budsjettene for 2012 og 2013 er sykehjemmene pålagt en rammereduksjon og et omstillingskrav på 37.5 millioner. Sykehjemmene blir satt under sterkt press for å tilpasse seg reduksjonen. I april kan vi så lese at 15 kommunale sykehjem må redusere budsjettene med ytterligere 21 millioner. Dette på grunn av et feil tastetrykk. Byråden beklaget, men reduksjonen skulle gjennomføres.Dette setter de allerede pressede sykehjemmene under enda sterkere press, og faren for at kvalifisert personell forsvinner er stor.

Vi reagerer sterkt på at Oslo kommune vedtar årlige reduserte driftsbudsjetter. Når mener man at grensen er nådd? Det er beviselig slutt på den tiden da eldre kom gående inn på sykehjemmet med kofferten i hånden. De som bor på sykehjem i dag er betydelig dårligere enn for bare få år siden. De som får sykehjemsplass er svært svekket, sårbare i sin situasjon og har behov for høyt kvalifisert personell.

At kunnskapen og kvalitet bygges opp og ikke ned på byens sykehjem, er helt avgjørende for at de eldre skal få den forsvarlige pleie og omsorg de har krav på. I dag lar sykehjemmene ubesatte stillinger stå ledige for å spare penger. Hva skal ellers sykehjemmene redusere i den størrelsesorden de er pålagt å redusere budsjettene med?

De eldre skal være garantert en verdig alderdom, men den gitte verdighetsgarantien blir her en stor bløff, på tross av at det ikke mangler verbale garantier.

Alle sykehjem må ha stort fokus på verdivalg og pasientsikkerhet. Innhold som i praksis ikke strekker seg lenger enn til varme hender og en oppbevaringsplass for eldre mennesker, kan ikke lenger aksepteres. Spørsmålet er på hvilket tidspunkt politikerne i Oslo synes grensen er nådd?