Farefull og heldekkende helsejournal

Hele liv kan falle i ruiner om informasjon om psykisk sykdom, rusproblemer og mye annet kommer på avveie

REGJERINGEN VIL at alle helseopplysninger om hver av oss skal samles i en elektronisk pasientjournal. Arbeidet med å utrede et slikt system settes i gang over nyttår ifølge stortingsmeldingen som helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) la frem fredag.

Vi støtter målet om en e-journal som følger den enkelte. Men støtten kommer med et stort forbehold: Det er avgjørende at Regjeringen sørger for at sensitiv informasjon ikke kan komme på avveie. Det blir ikke lett å garantere.

EN FELLES e-journal for hele helse— og omsorgssektoren er i utgangspunktet til det beste for både helsepersonell og pasientene. Det vil redusere feil og bedre mulighetene for samarbeid, for eksempel mellom fastlege og sykehus. Det vil også gi oss som pasienter bedre innsyn i opplysninger om egen helse. Det trekker dessuten en ramme rundt de mange initiativene som allerede pågår for å digitalisere helseopplysninger, som utvikling av e-resept, oversikt over egne vaksiner på nett og mer til.

Så langt er alt vel.

Men lite er mer sensitivt enn opplysninger om egen helse. Hele liv kan falle i ruiner om informasjon om psykisk sykdom, rusproblemer og mye annet kommer på avveie.

EN DATABASE for alle helseopplysninger reduserer sjansene for at slik informasjon misbrukes. Det skyldes at opplysninger blir samlet på ett sted, ikke mange som i dag. Samtidig blir skadevirkningene når alle opplysninger om oss, fra vugge til grav, er samlet ett sted, langt større om uvedkommende først skulle skaffe seg tilgang. For feil skjer. Det er nok å minne om at en sikkerhetsbrist i det offentlige IT-systemet Altinn i fjor gjorde at alle og enhver fikk tilgang til skatteligningen til en enkeltperson.

I tillegg kommer betenkelighetene ved at Staten på stadig flere områder får stadig bedre oversikt over sider ved våre liv som er dypt personlige. Utviklingen drives av gode intensjoner, men er i sum bekymringsfull.

STØRES IKT-melding forsikrer at personvernet vil bli ivaretatt. Samtidig drøfter meldingen bare overfladisk temaet. Helse- og omsorgsdepartementet synes mest opptatt av å irettesette dem som vier stor oppmerksomhet til spørsmålet om hvem som har, eller ved feil kan skaffe seg, tilgang til svært sensitive helseopplysninger. En slik holdning lover ikke bare godt for det videre arbeidet. For svært lav risiko for feil og misbruk av informasjon er kritisk om Støres godt begrunnede mål om en felles e-journal skal få, og beholde, den tilliten et slikt system er helt avhengig av.