- Man kan ikke ha myndighetsalder med begrensninger

Forslaget om 20 års aldersgrense for kjøp av tobakk skaper engasjement.

20 års aldersgrense for kjøp av tobakk og høyere avgifter på røyk, alkohol og usunn mat. Det er Helsedirektoratets oppskrift for en bedre folkehelse. Mange lesere reagerer på forslagene:

«Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved hele tankegangen om at folks røyke— og spisevaner er et politisk anliggende», skriver en leser.

«Hvorfor ikke la folk tenke, vurdere og så ta egne valg istedet?» skriver «Tor».

«Man kan ikke ha myndighetsalder med begrensninger. Da er man ikke myndig» , skriver «Suren»

20 års aldersgrense for kjøp av tobakk er ikke det eneste som foreslås av Helsedirektoratet. De vil også ha høyere avgifter på røyk, alkohol og usunn mat. Slik vil folkehelsen bli bedre, mener direktoratet.

Delta i debatten!

Forslagene til økte alkoholavgifter fremmes i Helsedirektoratets rapport «Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle» som legges frem tirsdag.