Meninger

Ingen represalier i vårt bispedømme

  • Lisa Wade

ta3a5348_doc6nwkw1sqlw9znr25kds.jpg

Aftenposten har 14. januar en lengre artikkel om Oslo katolske bispedømmes interne forhold, basert på det vi oppfatter som rykter og anonyme kilder.

Det påstås at ansatte blir utsatt for represalier i form av degradering og skriftlige advarsler fordi de er kritiske til ledelsens håndtering av medlemsregistreringssaken. Dette stemmer ikke. Tvert imot har ledelsen gjort sitt ytterste i å vise medarbeidere fleksibilitet og omsorg i en situasjon som er vanskelig for alle. Ingen i bispedømmet har mottatt skriftlige advarsler på grunn av sine meninger. Ingen er fratatt arbeidsoppgaver eller er degradert.

Medarbeidere som har et annet syn på medlemsregistersaken enn ledelsens syn, har fått anledning til å velge bort å arbeide med saken — selv om det egentlig står sentralt i deres arbeid. Det gjelder spesielt medarbeidere som arbeider med informasjon. Vi gjør nærmere rede for våre interne forhold i en faktabasert sak på katolsk.no. Summen av den er at Aftenpostens artikkel er sterkt misvisende.

Videre skriver avisen at «politiet har varslet en tiltalebeslutning i månedsskiftet januar/februar». Dette stemmer heller ikke. Politiet er tydelig på at det ikke er avgjort om det skal tas ut tiltale eller ikke og informerte også journalisten om dette.

Oslo katolske bispedømme ser frem til politiets konklusjon og oppfordrer Aftenposten til å behandle en alvorlig sak med en smule mer journalistisk tyngde og verdighet i tiden fremover.