Meninger

Statoils drivkraft

 • Ola Ola Storeng

I Statoil er utenlandssatsingen viktigere enn etikken. Slik er det også etter at Olav Fjell har gått av. Derfor er ikke faren over.

Her følger dagens gjettekonkurranse: Hva var overskriften på pressemeldingen som Statoil sendte ut etter at Olav Fjell ble sparket som konsernsjef på grunn av grove brudd på selskapets etiske retningslinjer? Forslag til svar: "Statoil aksepterer ikke brudd på etiske regler". Feil. Riktig svar er: "Statoils strategi ligger fast". I første avsnitt i pressemeldingen heter det at selskapet skal videreutvikles i henhold til eksisterende strategi, og at Olav Fjell fratrer "for å normalisere situasjonen". Ordet etikk er nevnt i det syvende av de ni avsnittene og bare der. Der pekes det på at det ikke er noen konflikt mellom å ha internasjonale ambisjoner og å stille etiske krav. Pressemeldingen gjengir en eneste uttalelse fra konstituert konsernsjef Inge K. Hansen. Han understreker at Statoil kan skape fortsatt suksess både i Norge og internasjonalt. Ordet etikk nevner han ikke. Rett etter pressekonferansen hvor Olav Fjells avgang ble kunngjort, tok konstituert konsernsjef Inge K. Hansen og styrets talsperson Kaci Kullmann Five fatt på den oppgaven som fikk høyest prioritet: En telefonkonferanse med aksjeanalytikere for å fortelle at Statoil fortsetter fremover med stø kurs, med utenlandssatsingen som et hovedelement. Statoils pressemelding er utformet ut fra hvordan selskapet ønsker at resten av verden skal oppfatte situasjonen i selskapet og de prioriteringene som ledelsen og styret gjør, uten at budskapet blir tolket og fordreid av journalister. Den gir et interessant innblikk i Statoils indre liv; kanskje til og med en slags forklaring på hvordan Iran-skandalen utviklet seg. Jeg tror at da internrevisjonen i Statoil slo alarm om Iran-kontrakten, skjønte Olav Fjell og senere styreformann Leif Terje Løddesøl instinktivt dimensjonene ved den trusselen selskapet sto overfor. Hvis avtalen ble offentlig kjent, ville det bli en kritisk debatt om utenlandssatsingen og kanskje også om konsernsjefens stilling. Selvsagt både var og er Statoils etiske regler viktige for selskapet. Men de er ikke selve målet, men heller en begrensning som selskapet opererer under. Det viktigste er forretningsstrategien, med utenlandssatsingen som bærebjelke. Og Statoils første impuls når Olav Fjell går, er å kunngjøre at i så måte er intet endret. Dette er viktigere enn å utbasunere at det nå vil skje en mer konsekvent håndhevning av de etiske reglene. Det viktigste er å understreke kontinuiteten når det gjelder strategi og forretningsvirksomhet. La oss håpe og tro at noe likevel er endret.

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Bare skjedd en gang før at bedriftsforsamlingen har grepet inn i en krise - skjer det i Telenor onsdag?

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Statoil er blitt så redd ordet «olje» at selskapet vil gi fra seg Norges mest verdifulle merkenavn

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Eldar Sætre går av som toppsjef i Equinor

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Næringsminister Monica Mæland ga godt betalt statlig styreverv til nær partifelle

 6. DEBATT
  Publisert:

  Et uavhengig utvalg bør granske Statoils utenlandsvirksomhet