Meninger

Den katolske kirke rystes i grunnvollene

  • Kurt-johnny Olsen
Katolske presters overgrep begrenser seg ikke til Irland og USA. I fjor besøkte pave Benedikt XVI Australia. Der var han tvunget til offentlig å be om unnskyldning for overgrep prester hadde begått mot barn.

Den katolske kirke i Irland, Europas mest katolske land, opplever et jordskjelv uten sidestykke. Rystelsene har nådd Vatikanet, som møter tragedien med iskald taushet.

SAKEN HANDLER I korthet om utbredt seksuelt misbruk av forsvarsløse barn i erkebispedømmet i Dublin fra 1974 og helt frem til 2005. 320 anklager rettet mot tilsammen 46 prester dokumenteres i en rapport som Irlands justisminister presenterte nylig. Fire erkebiskoper skal ha vært klar over overgrepene, men valgte å holde dem skjult.

Omfanget av overgrepsanklagene ble for alvor kjent i 2002 da irsk TV sendte dokumentaren «Cardinal Secrets». Diarmuid Martin fikk saken rett i fanget da han overtok erkebispestolen i 2004. Han har bistått kommisjonen, som har vært ledet av juristen Yvonne Murphy, med innsyn i erkebispedømmets hemmelige arkiver. Martin har det siste året gjentatte ganger beklaget overfor ofrene.

Intet nytt.

Det er ikke første gang katolske biskoper og kardinaler er tatt med buksene nede for lunkenhet i møte med anklager om presters overgrep mot barn. For to år siden ble det kjent at erkebispedømmet i Los Angeles hadde betalt en milliarderstatning til 500 personer som sa at de var blitt misbrukt av katolske prester. Da overgrepsskandalen startet i Boston i 2002, sa kardinal Bernard Law fra seg tittelen som erkebiskop etter at han var blitt beskyldt for å forsøke å dekke over sexovergrepene. Det katolske erkebispedømmet i Boston betalte i 2003 frivillig 85 millioner dollar i erstatning til hundrevis av ofre for seksuelt misbruk, for – må vite – å unngå et pinlig rettsoppgjør. Erkebispedømmet i Los Angeles varslet salg av kirkelige eiendommer for å utbetale rekorderstatningen på 660 millioner dollar. Kirkens «straff» var ofte å forflytte overgriperne til nye steder, hvor de ikke sjelden fortsatte sine ugjerninger.

Australia inkludert.

Katolske presters overgrep begrenser seg ikke til Irland og USA. I fjor besøkte pave Benedikt XVI Australia. Der var han tvunget til offentlig å be om unnskyldning for overgrep prester hadde begått mot barn.

Er så slike overgrepssaker begrenset kun til Den katolske kirke? Nei. Men fordi det handler om verdens største kristne kirke med over 1,1 milliarder medlemmer på samtlige kontinent, blir gjerne både suksesser og tragedier forstørret når de blir kjent i det offentlige rom. Overgrep fra kristenledere, også mot forsvarsløse barn, er dessverre noe som har funnet sted over alt og til alle tider. Vi har også eksempler på at slikt har forekommet i protestantiske miljø både her hjemme og utenfor landets grenser – uten noen som helst medvirkning fra katolske prester!

Full taushet.

Det virkelig triste i tragedien i Irland er imidlertid at Vatikanets Troskongregasjon ikke har bidratt til å gi klarhet i saken. Da den irske granskningskommisjonen ba om å få tilsendt dokumentasjon, ble den avspist med beskjed om å henvende seg gjennom de «rette diplomatiske kanaler». Saken blir definitivt ikke bedre når det opplyses at flere henvendelser til den apostoliske nuntius, aldri ble besvart. Slik geistlig arroganse er helt uakseptabel.

Ønsker Den katolske kirke å gjenopprette tillit og troverdighet, må det utvises helt andre og mer ydmyke holdninger.