En prest og en plage

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
Bildet er fra 1983. Knudsen-saken er oppe i Høyseterett. Her har Børre Knudsen en pause i forhandlingene.

Så sovnet Børre Knudsen stille inn. I sterk kontrast til det liv i strid han bød på.

Det var etter at Stortinget i 1978 vedtok loven om selvsbestemt abort at Børre Knudsen meldte seg til tjeneste på den nasjonale aksjonsarenaen.

"De dreper barn her", var budskapet da han og noen få meningsfeller møtte opp på sykehus der det ble foretatt helt legale abortinngrep.

Små dukker dyppet i ketchup. Dyreblod som ble helt over aksjonistene. Enormt medieoppstyr og kraftige motdemonstrasjoner.

De rene og ranke

Gang på gang forsikret Børre Knudsen om at aksjonene ikke var rettet mot kvinnene som av sammensatte grunner valgte abort, men mot loven som gav dem retten til det.

Han ble nok ikke trodd på dette. Til det var aksjonene for sterke og rammende for kvinner i en sårbar livsfase.

For Børre Knudsen var det et spørsmål om rett eller galt. Han tilhørte de rene og ranke som nektet å se en annen side av den kamp som ble ført. Steil og kompromissløs stod han frem med en virkelighetsforståelse som innebar at abortloven medførte at "menneskeliv utslettes i titusenvis".

Han prediket budskapet om abortloven som en totalitær lov, et uttrykk for samfunnets kollaps.

Slik ble Balsfjord-presten et symbol på en type kompromissløs motstand skåret over en fundamentalistisk lest.

Samvittighetsforbilde

Men det finnes andre sider av denne fortellingen: For Børre Knudsen avtvang respekt fordi han aldri gikk på akkord med sin samvittighet.

Han tok konsekvensene av sitt syn, selv om det kostet ham og familien dyrt.

Eksempelvis nektet han å ta i mot lønn av den stat som administrerte abortloven. Det ble en omflakkende tilværelse på et økonomisk eksistensminimum.

Slik ble han et slags underlig samvittighetsforbilde i rollen som aksjonistisk folkefiende i et liberalt samfunn.

Ingen mørkemann

Det var Niels Chr. Geelmuyden som brukte tittelen "En prest og plage" på biografien for presten som måtte oppgi kappe og krage. Og det var først der at resten av nasjonen møtte en annen Børre Knudsen enn den mørkemann vi trodde vi kjente.

For Børre Knudsen var slett ingen mørkemann i tradisjonell forstand.

Han var full av humor og skrev salmer med erotiske undertoner. Knudsen var så mye mer enn den endimensjonale abortmotstanderen.

Og likevel var det den som formet det livet som i går tok slutt.

Intenst og kjempende. Skremmende i sin kompromissløshet, men verdifullt i påminnelsen om hvor viktig det er for en samfunn at noen aksler folkefiendens kappe.