Mine anbefalinger til alle fruktbare kvinner | Tegnehanne

  • Hanne Sigbjørnsen

Hvordan spiser man en hval? Én bit av gangen. Og hvordan fjerner man en abortlov? Én paragraf om gangen.

Nok en gang skal abortloven til pers. Jeg er allerede lei av hvor lenge vi skal måtte kjempe om dette, så jeg kan ikke engang tenke meg hvordan det føles for dem som har levd enda lenger enn meg.

Kristelig Folkeparti har jo nå kommet med det som fremstår som et ultimatum for et regjeringssamarbeid: å innskrenke abortloven. Så hvis Erna bestemmer seg for at makt er viktigere enn kvinners selvbestemmelsesrett, og det går gjennom, har jeg et par anbefalinger til alle fruktbare kvinner:

Hold deg unna menn.

Kjell Ingolf Ropstad sier endringen av abortloven først og fremst skal virke «holdningsskapende» for å forebygge aborter av syke fostre. Men er det en gruppe som empirisk sett ikke virker spesielt opptatt av å forebygge abort, så er det nettopp menn.

Hei, alle menn jeg noensinne har ligget med.

Hvordan skal det virke holdningsskapende å måtte møte i abortnemnd?! Ved å putte mer skam på en situasjon som allerede er vond og vanskelig? Det er jo veldig i den kristne ånd.

Apropos abortnemnd. Skulle du være så uheldig å måtte få livet ditt vurdert av en, pass på at du er tilstrekkelig fattig og ressurssvak.

Er du ikke det, må du derimot være veldig ressurssterk og rik.

Jeg kjenner ikke til hvordan det er å ha et sykt barn, men jeg kjenner til helsevesenet. Bare det å få alle de forskjellige instansene innad i systemet til å snakke med hverandre er en heltidsjobb i seg selv.

Gjør deg klar for revolusjon.

For dette er bare begynnelsen. Det er ikke første gang KrF foreslår innskrenkninger i abortloven, og det er sikkert ikke siste heller. For hvordan spiser man en hval? Én bit av gangen. Og hvordan fjerner man en abortlov? Én paragraf om gangen.

Så jeg sier som de andre: Ikke rør abortloven!