LSD kan hjelpe alkoholikere

Det burde være unødvendig at personer med rusproblemer som vil forsøke behandling med psykedelika må reise til "sjamaner" på den andre siden av kloden, skriver Pål-Ørjan Johansen.

En dose med LSD kan hjelpe alkoholikere. Nå bør Norge tilby slik behandling.

Er psykedelika et lovlig legemiddel? Spørsmålet har skapt usikkerhet og utgjort en bremsekloss for behandlingsutvikling. Selv om det ikke er tillatt å markedsføre LSD, og legemiddelet står på narkotikalisten, kan det foreskrives etter søknad om registreringsfritak, opplyste nylig Legemiddelverket til VG.

På 1960-tallet ble LSD rutinemessig tilbudt som behandling for alkoholisme og rusavhengighet i Norge, Canada, USA og andre land. Arnfinn Teigen, overlege ved Statens Klinikk for Narkomane skrev i 1964 til FN at LSD-behandling har ført til "økt forståelse og innsikt, og har bidratt til en positiv atmosfære og mer motivasjon for behandling".

Positiv behandlingseffekt

At psykedeliske midler har akseptabel risikoprofil for medisinsk bruk har aldri vært betvilt. Det heter for eksempel i en rapport fra britiske myndigheter i 1970 at "tilgangen på LSD for bruk i klinisk praksis bør ikke nektes en lege, hverken i offentlige klinikker eller i privat praksis, som kan dokumenter legitim bruk." FN og nasjonal ruspolitikk har aldri hatt som mål å stoppe klinisk bruk av psykedelika som legemiddel.

Pål-Ørjan Johansen, psykolog og forsker

Under et forskningsopphold ved Harvard, gjorde vi en systematisk analyse av kliniske studier av å bruke LSD til å behandle alkoholisme. Resultatene var entydige: En enkelt dose med LSD hadde en positiv behandlingseffekt som varte i minst et halvt år. Behandling med LSD er like effektivt eller mer effektivt enn daglige medisiner og andre behandlingsprogrammer for alkoholavhengighet i dag.En uavhengig evaluering av vår undersøkelse ble gjort av helsemyndighetene i Storbritannia (NHS). I oppsummeringen skriver de at våre "forsiktige konklusjoner med sannsynlighet er pålitelige".

Det er med andre ord godt dokumentert i kliniske studier at en enkelt dose med LSD, gitt i behandlingsøyemed, kan hjelpe alkoholikere til bedre selvkontroll, mindre fare for sprekk og total avhold. Mange av pasientene i studiene vi undersøkte sa at de hadde fått en ny forståelse for sitt alkoholproblem og en ny motivasjon for å løse det. Det ble også meldt om at pasientene fikk "økt selvaksept og åpenhet, så vel som større tro på egen evne til å møte fremtidige problemer".

Ikke helseproblemer

Det har tidligere vært påvist at psykedelika ikke gir noen fysiske skader. I går publiserte stipendiat Teri Krebs og jeg en studie som viser at det ikke er noen sammenheng mellom bruk av psykedelika og dårlig psykiske helse. Når en skal vurdere sikkerhet ved bruk av psykedelika, så er det viktig å ha et objektivt syn på alle funn og unngå å bli påvirket av enkelt historier om enten skadelig effekt eller positiv effekt. I løpet av de siste 50 årene har flere titalls millioner mennesker brukt psykedelika, og tusenvis av pasienter har deltatt i kliniske studier, men det finnes ikke holdbare dokumentasjon på varige helseskader.

Våre funn er ikke overraskende, de samsvarer med informasjon om risikoprofilen til psykedeliske stoffer fra WHO, EU, og myndighetene i USA og Storbritannia. Andre studier har heller ikke påvist noen helsemessige eller sosiale problemer hos mennesker som har brukt psykedelika hundrevis av ganger i lovlige religiøse seremonier.

Urbefolkningen i Amerika har lenge brukt psykedeliske planter (som peyote og ayahuasca) for å behandle alkoholisme

Kan ta lang tid

Alle er enige om at vi trenger nye og bedre behandlingsprogram for alkoholisme. Kliniske studier med det naturlige psykedeliske stoffet psilocybin for alkoholisme og røykestopp pågår for tiden i USA. Patenter på psilocybin og LSD har gått ut på dato, så disse behandlingsstrategiene er ikke kommersielt interessante for legemiddelindustrien. Av den grunn kan det ta lang tid før disse substansene får formell markedsføringstillatelse.

Urbefolkningen i Amerika har lenge brukt psykedeliske planter (som peyote og ayahuasca) for å behandle alkoholisme og annen avhengighet. Den anerkjente amerikanske psykiateren Karl A. Menninger, sa om indianernes bruk av peyote:"Peyote er ikke skadelig ... det er gunstig, trøstende, inspirerende, og ser ut til å være åndelig næring. Det er en bedre medisin mot alkoholisme enn noe misjonærene, den hvite mann, den amerikanske legeforeningen og de offentlige helsetjenestene har kommet opp med.

Må reise "jorden rundt"

Religiøs bruk av psykedeliske planter er beskyttet av FNs menneskerettserklæring, og godt er det. Men at personer med rusproblemer som ønsker å forsøke behandling med psykedelika må reise til «sjamaner» på den andre siden av jorden burde være unødvendig. Det er uheldig at det ikke finnes klinikker med psykologer og leger som kan tilby psykedelika som en del av deres behandlingsprogrammer her i Norge.

Etter tidligere å ha publisert en studie om LSD i behandling av alkoholisme har vi fått mange henvendelser fra folk som ønsker behandling. Vi påstår ikke at psykedelika er en rask løsning på problemer alkoholisme, det kan ta lang tid å bygge opp et godt og sunt liv etter år med avhengighet. Uansett er det behov for en klinikk som tilbyr psykedelika i kombinasjon med et evidensbasert psykologisk behandlingstilbud i Oslo.

Alkoholisme har katastrofale følger for mange familier.

Ingen behandlingsmetode for alkoholisme kan hjelpe alle eller er rett for enhver pasient. Behandlingsvalg skal bestå av en forskningsbasert vurdering av fordeler og ulemper, samt den enkelte pasients verdier og prioriteringer. Det er få sikkerhetsproblemer med psykedelika i denne sammenhengen. Alkoholmisbruk blir ofte verre etter som årene går – og er en av de vanligste årsakene til sykefravær og for tidlig død i Norge. Alkoholisme har katastrofale følger for mange familier. Mange alkoholikere blir ikke hjulpet av dagens behandlingstilbud, og om de må vente i 10 eller 20 år vil det være for sent.